Marxisme Online

IS-traditionen

IS-traditionen, Danmark

Tom Christiansen (-2002)
VSU er osse en centristisk organisation, 1984 (med Ole Sloth Hansen)
Håndbog for partiopbyggere, 1995 (med Martin B. Johansen, Jakob Nerup)
Flemming Hansen
Kritik af VS’s strategidokument, 1988 (med Michael Mogensen)
Ole Sloth Hansen
VSU er osse en centristisk organisation, 1984 (med Tom Christiansen)
Martin B. Johansen
Håndbog for partiopbyggere, 1995 (med Tom Christiansen, Jakob Nerup)
Dorte Lange
Den revolutionære tradition og partiet, 1996
Hans Lauge
Hvad er demokratisk centralisme?, 1990
Jørgen Lund
Frem mod et nyt 26. oktober, 1984
Charlie Lywood
For en revolutionær avis, 1984
Tyskland 1918-23: Den tabte revolution, 1990
Jason Meyler
Mod strømmen, 1984
Michael Mogensen
Kritik af VS’s strategidokument, 1988 (med Flemming Hansen)
Jakob Nerup
Håndbog for partiopbyggere, 1995 (med Tom Christiansen, Martin B. Johansen)
Danmark – et klassesamfund, 1999
Uddannelse for livet – ikke erhvervslivet, 2001
Hans Jørgen Vad
For et parti forankret i arbejderklassen, 1984

IS-traditionen, udland

Abbie Bakan
Kronstadt: A Tragic Necessity, 1990 (engelsk)
Chris Bambery
Nazisterne kan stoppes, 1992
Europa i 1990'erne, 1996
Colin Barker
Opstande gennem 20 år, 1987
Solidarnosc. Polen 1980-81, 1987
Peter Binns
Cuba, Castro og socialisme, 1980 (med Mike Gonzalez)
Cuba, Castro and Socialism, 1980 (engelsk) (med Mike Gonzalez)
“Popular Power” in Cuba, 1983 (engelsk)
Ian Birchall
Chile – enden på den parlamentariske vej til socialismen, 1973 (med Chris Harman)
Kinnock’s favourite Marxist: Eric Hobsbawm and the working class, 1983 (engelsk) (med Norah Carlin)
‘Fantasien til magten’. Frankrig 1968, 1987
Duncan Blackie
It’s all relative (Einstein), 1988 (engelsk)
Alex Callinicos (1950-)
Arbejdermagt, 1977
Revolutionær organisation i 80’erne: Et perspektiv for socialister, 1986
An Imperialist Peace?, 1988 (engelsk)
Marxismen og det nationale spørgsmål, 1989
Plumbing the Depths: Marxism and the Holocaust, 2001 (engelsk)
Socialisme – en politisk vision, 2003
Alternativer til nyliberalismen, 2006
Norah Carlin
Kinnock’s favourite Marxist: Eric Hobsbawm and the working class, 1983 (engelsk) (med Ian Birchall)
Joseph Choonara
Imperiet bygget på flyvesand, 2006
Pete Clark
The strike that shook a country. Report from Denmark (1985), 1985 (engelsk)
Tony Cliff (1917-2000)
Statskapitalismen i Rusland, 1955
Rosa Luxemburg - en politisk biografi, 1959
Trotskij om “substitutionismen”, 1960
Den afbøjede permanente revolution, 1963
Portugal ved korsvejen (uddrag), 1975
Portugal: Læren af den 25. november, 1975 (med Chris Harman)
Opbygning af smågrupper i dag, 1984
Roger Cox
Politikken ind på arbejdspladserne, 1983
S. Freeman
What is “Unproductive Labour”?, 1981 (engelsk) (med B. Vandesteeg)
Espen Gjøstøl
Innføring i Marx’ teori om fremmedgjøring, 2000 (norsk)
Mike Gonzalez
Cuba, Castro and Socialism, 1980 (engelsk) (med Peter Binns)
Cuba, Castro og socialisme, 1980 (med Peter Binns)
Peter Green
De basale begreber i marxistisk økonomi, 1987
Duncan Hallas (1925-2002)
På vej mod et revolutionært socialistisk parti, 1971
Trotskij og den arv han efterlod, 1974
Massepartier og Internationalen, 1974
Den kommunistiske Internationale grundlægges, 1974
Den kommunistiske internationale og enhedsfronten, 1975
Trotskijs marxisme, 1979
Agitation og propaganda, 1984
Marx’ vej til marxismen, 1985
Introduktion til Lenin: “Venstre”-kommunismen, 1993
Chris Harman (1942-2009)
Den russiske revolutions nederlag, 1968
Parti og klasse, 1968
Chile – enden på den parlamentariske vej til socialismen, 1973 (med Ian Birchall)
Portugal: Læren af den 25. november, 1975 (med Tony Cliff)
Arbejderregeringen, 1977 (med Tim Potter)
Mandel: Senkapitalismen, 1978
Sådan fungerer marxismen, 1983
Kapitalens krise, 1984
Kvindefrigørelse og revolutionær socialisme, 1984
Den revolutionære avis, 1984
Glasnost – før stormen, 1988 (med Andy Zebrowski)
At være og ikke at være, 1988
Criticism which does not withstand the test of logic: A Reply to Ernest Mandel, 1990 (engelsk)
Nasjonalismen – vår tids gift, 1992 (norsk)
The prophet and the proletariat, 1994 (engelsk)
Frankrig 1995: Den varme december, 1996
Euro-kamp, 1997
Med tidevandet, 1997
IMF, globalisering og modstand, 2000
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Charlie Kimber, Hassan Mahamdallie, Kevin Ovenden, Mike Simons)
Revolution i det 21. århundrede, 2007
Nigel Harris
Bønderne og revolutionen, 1969
Charlie Hore
Spanien 1936. Folkefront eller arbejdermagt?, 1986
Kina 1949: Folkets revolution?, 1987
Derek Howl
The law of value and the USSR, 1990 (engelsk)
Gareth Jenkins
Marxisme og terrorisme, 2006
Charlie Kimber
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Hassan Mahamdallie, Kevin Ovenden, Mike Simons)
Rick Kuhn
Problemet er ikke kun bankerne, men kapitalismen, 2008
Hassan Mahamdallie
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Charlie Kimber, Kevin Ovenden, Mike Simons)
Phil Marshall
Islamisk fundamentalisme – undertrykkelse og revolution, 1988
Paul McGarr
Star wars (Copernicus, Kepler and Galileo), 1988 (engelsk)
Order out of chaos, 1990 (engelsk)
Mozart: Overture to revolution, 1991 (engelsk)
John Molyneux (1948-)
What is the real Marxist tradition?, 1983 (engelsk)
Det kommende socialistiske samfund, 1986
Marxismens historie, 1987
Går revolutioner altid galt?, 1991
Er menneskets natur en hindring for socialisme?, 1993
Er marxismen deterministisk?, 1995
Hvordan skal man forstå venstre-reformismen?, 2013
Kevin Ovenden
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Charlie Kimber, Hassan Mahamdallie, Mike Simons)
Tim Potter
Arbejderregeringen, 1977 (med Chris Harman)
Malcolm Povey
The science factory, 1989 (engelsk)
Maryam Poya
Den iranske revolution 1979, 1987
John Rees
Trotsky and the dialectic of history, 1990 (engelsk)
Peter Robinson
Nellikerevolutionen. Portugal 1974-75, 1987
Mike Simons
Darwin’s new dawn, 1988 (engelsk)
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Charlie Kimber, Hassan Mahamdallie, Kevin Ovenden)
Sharon Smith
Engels og kvinneundertrykkingas opprinnelse, 1997 (norsk)
Colin Sparks
Aldrig mere fascisme!, 1980
B. Vandesteeg
What is “Unproductive Labour”?, 1981 (engelsk) (med S. Freeman)
Andy Wilson
The core of Newton, 1988 (engelsk)
Jim Wolfreys
Pierre Bourdieu i perspektiv, 2000 (norsk)
Steve Wright
Den russiske revolution, 1984
Andy Zebrowski
Glasnost – før stormen, 1988 (med Chris Harman)
Poland: Turning the tables?, 1988 (engelsk)

 

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt
· Om os

Klassikere
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Forfattere

Kategorier

Navne

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Historie

In English