Marxisme Online

IS-traditionen

IS-traditionen, Danmark

Tom Christiansen (-2002)
Håndbog for partiopbyggere, 1995 (med Martin B. Johansen, Jakob Nerup) [ Ny! ]
Flemming Hansen
Kritik af VS’s strategidokument, 1988 (med Michael Mogensen) [ Ny! ]
Martin B. Johansen
Håndbog for partiopbyggere, 1995 (med Tom Christiansen, Jakob Nerup) [ Ny! ]
Dorte Lange
Den revolutionære tradition og partiet, 1996
Hans Lauge
Hvad er demokratisk centralisme?, 1990
Charlie Lywood
Tyskland 1918-23: Den tabte revolution, 1990
Michael Mogensen
Kritik af VS’s strategidokument, 1988 (med Flemming Hansen) [ Ny! ]
Jakob Nerup
Håndbog for partiopbyggere, 1995 (med Tom Christiansen, Martin B. Johansen) [ Ny! ]
Danmark – et klassesamfund, 1999
Uddannelse for livet – ikke erhvervslivet, 2001

IS-traditionen, udland

Abbie Bakan
Kronstadt: A Tragic Necessity, 1990 (engelsk)
Chris Bambery
Nazisterne kan stoppes, 1992
Europa i 1990'erne, 1996
Colin Barker
Opstande gennem 20 år, 1987
Solidarnosc. Polen 1980-81, 1987
Peter Binns
Cuba, Castro and Socialism, 1980 (engelsk) (med Mike Gonzalez)
“Popular Power” in Cuba, 1983 (engelsk)
Ian Birchall
Chile – enden på den parlamentariske vej til socialismen, 1973 (med Chris Harman)
Kinnock’s favourite Marxist: Eric Hobsbawm and the working class, 1983 (engelsk) (med Norah Carlin)
‘Fantasien til magten’. Frankrig 1968, 1987
Duncan Blackie
It’s all relative (Einstein), 1988 (engelsk)
Alex Callinicos (1950-)
Arbejdermagt, 1977
Revolutionær organisation i 80’erne: Et perspektiv for socialister, 1986 [ Ny! ]
An Imperialist Peace?, 1988 (engelsk)
Marxismen og det nationale spørgsmål, 1989
Plumbing the Depths: Marxism and the Holocaust, 2001 (engelsk)
Socialisme – en politisk vision, 2003
Alternativer til nyliberalismen, 2006
Norah Carlin
Kinnock’s favourite Marxist: Eric Hobsbawm and the working class, 1983 (engelsk) (med Ian Birchall)
Joseph Choonara
Imperiet bygget på flyvesand, 2006
Pete Clark
The strike that shook a country. Report from Denmark (1985), 1985 (engelsk)
Tony Cliff (1917-2000)
Statskapitalismen i Rusland, 1955
Rosa Luxemburg - en politisk biografi, 1959
Trotskij om “substitutionismen”, 1960
Den afbøjede permanente revolution, 1963 [ Ny! ]
Portugal ved korsvejen (uddrag), 1975 [ Ny! ]
Portugal: Læren af den 25. november, 1975 (med Chris Harman) [ Ny! ]
Opbygning af smågrupper i dag, 1984 [ Ny! ]
S. Freeman
What is “Unproductive Labour”?, 1981 (engelsk) (med B. Vandesteeg)
Espen Gjøstøl
Innføring i Marx’ teori om fremmedgjøring, 2000 (norsk)
Mike Gonzalez
Cuba, Castro and Socialism, 1980 (engelsk) (med Peter Binns)
Peter Green
De basale begreber i marxistisk økonomi, 1987 [ Ny! ]
Duncan Hallas (1925-2002)
På vej mod et revolutionært socialistisk parti, 1971
Trotskij og den arv han efterlod, 1974 [ Ny! ]
Den kommunistiske Internationale grundlægges, 1974
Massepartier og Internationalen, 1974
Den kommunistiske internationale og enhedsfronten, 1975
Trotskijs marxisme, 1979
Marx’ vej til marxismen, 1985
Introduktion til Lenin: “Venstre”-kommunismen, 1993 [ Ny! ]
Chris Harman (1942-2009)
Den russiske revolutions nederlag, 1968
Parti og klasse, 1968
Chile – enden på den parlamentariske vej til socialismen, 1973 (med Ian Birchall)
Portugal: Læren af den 25. november, 1975 (med Tony Cliff) [ Ny! ]
Arbejderregeringen, 1977 (med Tim Potter)
Sådan fungerer marxismen, 1983
Den revolutionære avis, 1984 [ Ny! ]
Kapitalens krise, 1984
Kvindefrigørelse og revolutionær socialisme, 1984 [ Ny! ]
At være og ikke at være, 1988
Glasnost – før stormen, 1988 (med Andy Zebrowski)
The prophet and the proletariat, 1994 (engelsk)
Frankrig 1995: Den varme december, 1996
Med tidevandet, 1997
Euro-kamp, 1997
IMF, globalisering og modstand, 2000
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Charlie Kimber, Hassan Mahamdallie, Kevin Ovenden, Mike Simons)
Revolution i det 21. århundrede, 2007
Charlie Hore
Spanien 1936. Folkefront eller arbejdermagt?, 1986
Kina 1949: Folkets revolution?, 1987
Gareth Jenkins
Marxisme og terrorisme, 2006
Charlie Kimber
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Hassan Mahamdallie, Kevin Ovenden, Mike Simons)
Rick Kuhn
Problemet er ikke kun bankerne, men kapitalismen, 2008
Hassan Mahamdallie
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Charlie Kimber, Kevin Ovenden, Mike Simons)
Phil Marshall
Islamisk fundamentalisme – undertrykkelse og revolution, 1988
Paul McGarr
Star wars (Copernicus, Kepler and Galileo), 1988 (engelsk)
Order out of chaos, 1990 (engelsk)
Mozart: Overture to revolution, 1991 (engelsk)
John Molyneux (1948-)
What is the real Marxist tradition?, 1983 (engelsk)
Det kommende socialistiske samfund, 1986
Går revolutioner altid galt?, 1991
Er menneskets natur en hindring for socialisme?, 1993
Er marxismen deterministisk?, 1995
Hvordan skal man forstå venstre-reformismen?, 2013 [ Ny! ]
Kevin Ovenden
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Charlie Kimber, Hassan Mahamdallie, Mike Simons)
Tim Potter
Arbejderregeringen, 1977 (med Chris Harman)
Malcolm Povey
The science factory, 1989 (engelsk)
Maryam Poya
Den iranske revolution 1979, 1987
John Rees
Trotsky and the dialectic of history, 1990 (engelsk)
Peter Robinson
Nellikerevolutionen. Portugal 1974-75, 1987 [ Ny! ]
Mike Simons
Darwin’s new dawn, 1988 (engelsk)
Nej til Bush’s krig Den militære side af globaliseringen, 2001 (med Chris Harman, Charlie Kimber, Hassan Mahamdallie, Kevin Ovenden)
Sharon Smith
Engels og kvinneundertrykkingas opprinnelse, 1997 (norsk)
Colin Sparks
Aldrig mere fascisme!, 1980
B. Vandesteeg
What is “Unproductive Labour”?, 1981 (engelsk) (med S. Freeman)
Andy Wilson
The core of Newton, 1988 (engelsk)
Jim Wolfreys
Pierre Bourdieu i perspektiv, 2000 (norsk)
Steve Wright
Den russiske revolution, 1984
Andy Zebrowski
Poland: Turning the tables?, 1988 (engelsk)
Glasnost – før stormen, 1988 (med Chris Harman)

 

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online