Statskapitalismen i Rusland

Tony Cliff (1955)


Oversat fra 1974-udgaven af Per Jensen, Gunnar Ørsted og Jørn Andersen, hvis ikke andet er anført for de enkelte kapitler.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online fra 18. juni 2008.

OBS: Dette er et work-in-progress, dvs. ufærdigt og med huller, fejl og mangler.
Brug den originale engelske udgave: State Capitalism in Russia, hvis det er til noget seriøst.


Indhold

1. Socio-økonomiske forhold i det stalinistiske Sovjetunionen

2. Stat og parti i det stalinistiske Sovjetunionen

3. Arbejderstatens økonomi

4. Den materielle arv fra samfundet før Oktober

5. De fælles og forskellige træk ved statskapitalismen og arbejderstaten

6. Videre overvejelser vedr. det stalinistiske samfund, dets økonomi og politik

7. Den russiske økonomi og den marxistiske værdilov og teori om kapitalistiske kriser (økonomisk determinisme i det stalinistiske regime)

8. Sovjetunionens imperialistiske ekspansion

9. Klassekampen i Sovjetunionen


Sidst opdateret 6.1.2015