Engels og kvinneundertrykkingas opprinnelse

Sharon Smith (1997)

 


Fra Internasjonal Sosialisme nr. 3, Våren 1999.

Oversat fra Engels and the Origin of Women's Oppression i International Socialist Review Issue 2, Fall 1997.

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26 august 2006.


 

I over hundre år har mange forfattere sympatisert med eller avvist marxistisk teori, slik den blir brukt av Friedrich Engels i boka Familiens, privateiendommens og statens opprinnelse. I denne artikkelen undersøker den amerikanske sosialisten Sharon Smith Engels' teori, og konkluderer med at hans ideer fremdeles er det beste utgangspunktet for å forstå kilden til kvinneundertrykkinga, og hvordan den kan bekjempes.

 

Innhold

Introduksjon
Sexistiske neandertalere?
Feministiske overslag
Den marxistiske metoden
Primitiv kommunisme
Klassesamfunnet blir til
Kjønnsdelingen av arbeid i klassesamfunnet
Kjernefamilien: roten til kvinneundertrykkinga
Påtvunget monogami og prostitusjon: to sider av samme sak
Familien under kapitalismen
Kvinnefrigjøring og sosialisme
Hadde Engels rett?
Noter

 


Senest opdateret 26.8.2006