Klassikerne

Berømte citater: Marx/Engels, Lenin

Historien om "Internationale"

Karl Marx og Friedrich Engels (samlet)

Karl Marx

Friedrich Engels

Vladimir Lenin

Rosa Luxemburg

Leon Trotskij

Antonio Gramsci

G. V. Plehanov: Personlighedens rolle i historien (1898)

N. Bukharin: Kommunisternes Program (1918) med forord af Karl Radek.

 

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online