Kommunisternes Program (1918)

(Bolschevismen)

Nikolai Bukharin (1918)


Skrevet maj 1918. Forord af Karl Radek, skrevet september 1918

På dansk i N. Bukharin: Kommunisternes Program, Europæisk Forlag, uden udgivelsesår, men formentlig 1918-19. Oversat af “Rosta”.

Overført til internet af Per Benny Paulsen.
Kopieret til Marxisme Online 18. juni 2008 fra perbenny.dk iflg. aftale.


Forord: Karl Radek: Socialismens Udvikling fra Videnskab til Handling (sep. 1918)

Nikolai Bukarin: Kommunisternes (Bolschevikernes) Program (maj 1918)

I. Den kapitalistiske Stat, Arbejderklassen og Landproletariatet
II. Rovkrige, Arbejdernes Undertrykkelse og Begyndelsen til Kapitalens Undergang
III. Almindelig Deling eller kollegial kommunistisk Produktion?
IV. Anarkistisk eller kommunistisk Samfundsordning?
V. Gennem Proletariatets Diktatur til Kommunisme
VI. Rådsmagt eller en borgerlig Republik?
VII. Arbejderklassens og de fattige Bønders Frihed og Bourgeoisiets
(Talefrihed, Pressefrihed, Forenings- og Forsamlingsret o.s.v. i Rådsrepubliken.)
VIII. Bankerne som de arbejdendes Fællesejendom
(Bankernes Nationalisering)
IX. Arbejderfolkets Storindustri
(Industriens Nationalisering)
X. Den samfundsmæssige Bearbejdelse af Jorden
XI. Arbejdernes Forvaltning af Industrien
XII. Kun Brød til de Arbejdende
(De Riges Arbejdspligt)
XIII. Regelmæssig Fordeling af Produkterne; Tilintetgørelsen af Spekulationen; Konsumkommunen
XIV. Arbejdernes og de fattige Bønders Arbejdsdiciplin
XV. Enden på Pengenes Magt
(»Statsfinanserne« i Rådsrepubliken og Pengeforvaltningen)
XVI. Ingen Former for Handelsforbindelser mellem det russiske Bourgeoisi og det imperialistiske Udland!
(Nationalisering af Udenrigshandelen)
XVII. Samtidig med den økonomiske – en åndelig Befrielse
(Kirke og Skole i Rådsrepubliken)
XVIII. Det bevæbnede Folk på Vagt for dets tilkæmpede Resultater
(Rådsrepublikens Armé)
XIX. Folkenes Befrielse
(Det nationale Spørgsmål og den internationale Politik)
Slutning
(Hvorfor er vi Kommunister.)

 


Sidst opdateret 31.7.2008