Marxisme Online

Navneregister

Vis alle navne

Velkommen til navneregisteret!

Mange af teksterne på Marxisme Online kommer fra bøger, der samtidig indeholder en kort beskrivelse af de personer, der er omtalt. Det gælder ikke mindst Marx/Engels’ og Lenins Udvalgte Værker fra DKP’s nu hedengangne Forlaget Tiden, som har et omfattende navneregister. Det ville være synd, hvis den information skulle gå til spilde.

På Marxisme Online er alle disse navne samlet i et fælles navneregister. Så støder du på et navn, du ikke kender, så slå op i navneregisteret, og der er pæne chancer for, at du kan finde det – og måske også se links til WikiPedia eller andre steder, der har mere information.

Ikke alle navne er registreret, men der er i øjeblikket 1467 navne i navneregisteret. Alle navne fra Marx/Engels’ og Lenins Udvalgte Værker er registreret.

Features

  1. Beskrivelserne i navne-registeret er bragt uredigeret, trods de problemer, der er nævnt herunder. Det ville være alt for omfattende at begynde at redigere i dem – for hvor skal man stoppe? Til gengæld er der sat tydelig kilde på, så man kan se, hvor de stammer fra.
  2. Der er tilføjet links til WikiPedia, Marxist Intenet Archive, Gyldendals Den Store Danske m.fl. i blandet omfang. Der mangler dog stadig disse “ekstra-links” for op mod ¼ af navnene.
  3. Motiveret af noten herunder er der sat dødsårsag på en del af navnene. Du kan se links til de forskellige dødsårsager på stamdata-siden.
  4. Desuden er der sat “tags” på nogle af navnene, så du fx kan se hvem, der var medlem af 1. Internationale, hvem der var konger osv. Se de forskellige tags på stamdata-siden.

Note til Forlaget Tidens noter og navneregister

Som ved alt, der udgiver sig for at være “fakta”, så skal noter og navneregister læses med kritisk sans. Det gælder alle steder. For Forlaget Tidens materiale gælder det ikke mindst, når emnerne nærmer sig Trotskij, Stalin, Moskva-processer osv.

Eksempelvis er der i navneregistrene til Lenin: Udvalgte Værker nævnt godt 65 personer, som senere endte livet med en henrettelse under Stalin; men kun for en meget lille del af dem er det nævnt i noterne. (Faktisk er det kun nævnt for 5 af dem, og for 4 af de 5 kun i nogle af bindene!)

For nogle af dem er der den rimelige forklaring, at arkiverne fra USSR-tiden er blevet langt mere åbne siden 1990 – men det kan dog kun forklare en vis del. Hos Karl Radek står der fx: “Inddraget i en Moskvaproces og i 1937 dømt til fængsel”, selv om det blev fastslået allerede i Khrusjov-tiden, at han var blevet henrettet. (Dvs. mindst 20 år før de fleste af bindene blev udgivet.) En del andre har lignende beskrivelser.

Ud over dette rent faktuelle, skal det også bemærkes, at der i personbeskrivelserne for de mest prominente af dem, der senere blev “udrenset”, er lagt overdreven megen vægt på diverse uenigheder med Lenin gennem tiden (som for at antyde, at Lenin ville have bifaldet deres senere skæbne).

Da der jo er tale om, at langt hovedparten af dem, Lenin arbejdede tæt sammen med, senere blev henrettet, giver det Forlaget Tiden et forklarings-problem: Den ufejlbarlighed, man ellers forsøger at tillægge Lenin, gjaldt åbenbart ikke hans evne til at vælge ‘samarbejdspartnere’.

Udrensningerne var omfattende. Som (måske) bekendt blev alle i bolsjevikkernes centralkomité under 1917-revolutionen, undtagen Stalin selv og Kollontaj, senere dræbt af Stalins håndlangere, hvis ikke de forinden var døde. Det samme gælder for medlemmerne af den første sovjet-regering. Det er imidlertid kun den aller-øverste overflade: Tony Cliff citerer Roy Mevedev for at skrive:

I 1937-38 var der dage, hvor op mod 1000 mennesker blev skudt alene i Moskva.
(Cliff: Trotsky, bind 4, kap. 14.)

Massemordene på russiske revolutionære er det mest omfattende efter en revolutions nederlag. Kun nedslagtningen af det indonesiske kommunistparti i 1965-66 er i nærheden i størrelsesorden (WikiPedia, Online Encyclopedia of Mass Violence).

Vil du læse mere om Moskva-processerne, så er førnævnte kapitel 14, i bind 4 af Cliff: Trotsky et godt sted at starte.
Om udrensningerne i kommunistpartierne uden for Rusland er Kai Moltkes Mordet på Komintern og Stalins gengangere værd at læse. (De kan skaffes på biblioteket eller antikvarisk.)

For at slutte i en lidt lettere tone, så nyd dette fantastiske stykke prosa, hvor Forlaget Tiden beskriver Stalin.

 

PS: Ingen er ufejlbarlige, og slet ikke jeg. Så skriv til web.red., hvis du finder fejl i navneregisteret – eller andre steder på Marxisme Online. Jeg sætter stor pris på brugernes skarpe øjne! (Selv mindre stavefejl vil jeg gerne have rettet – det gør det lettere at finde teksterne i en søgemaskine.)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online