"Marxisme Online"

Navneregister

Vis alle navne

Stamdata

Klik på linksene herunder, hvis du vil se, hvem de omfatter.
(Ja, det kan sagtens se pænere ud, men det må blive en anden dag ...)

Dødsårsag
Naturlig død
Ulykke
Dræbt i krig/borgerkrig
Myrdet
Selvmord
Død i fangenskab
Henrettet
Henrettet under Stalin

 

Kategori
Medlem af De Retfærdiges Forbund
Medlem af Kommunisternes Forbund (1836-52)
Anklaget ved kommunistprocessen i Köln (1852)
Medlem af 1. Internationale
Deltager Pariserkommunen
Medlem af SPD (Tyskland)
Medlem af Spartakus-forbundet (Tyskland)
Medlem af USPD (Tyskland)
Medlem af KPD (Tyskland)
Medlem af KAPD (Tyskland)
Narodnik (Rusland)
Socialrevolutionær (Rusland)
Medlem af Bund (Rusland)
Bolsjevik (før 1918) (Rusland)
Mensjevik (Rusland)
Konge/kejser/zar m.v.
Fransk general
Udvandret til Nord-/Sydamerika eller Australien

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online