Marxisme Online

Karl Marx og Friedrich Engels

Se Karl Marx eller Friedrich Engels hver for sig.

1844 | 1845 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1852 | 1853 | 1856 | 1859 | 1864 | 1865 | 1867 | 1868 | 1870 | 1872 | 1873 | 1875 | 1876 | 1877 | 1881 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1892 | 1894

1844

 

 

(M)

Økonomisk-filosofiske manuskripter

feb

(M)

Kritik af den Hegelske Retsfilosofi. Indledning

feb

(M)

Om jødespørgsmålet

31 jul

(M)

Kritiske randbemærkninger til »Kongen af Prøjsen og socialreformen«

1845

 

 

(E)

Nationernes fest i London (uddrag)

 

(M)

Teser om Feuerbach

1847

 

5 sep

(M)

“Rheinische Beobachters” kommunisme (uddrag)

nov

(E)

Kommunismens grundsætninger (uddrag)

dec

(M)

Lønarbejde og kapital

1848

 

feb

(M/E)

Det Kommunistiske Partis Manifest

20 feb

(E)

Tre nye forfatninger

5 jun

(E)

Krigskomedien

22 jul

(E)

Våbenstilstanden med Danmark

7 sep

(E)

Den danske våbenhvile

9 sep

(E)

Den dansk-preussiske våbenhvile

11 dec

(M)

Bourgeoisiet og kontrarevolutionen

1849

 

8 jan

(M)

En nytårshilsen

1850

 

 

(E)

Den tyske bondekrig

 

(M)

Klassekampene i Frankrig 1848/1850

mar

(M/E)

Henvendelse fra centralledelsen til forbundet

1852

 

 

(M)

Louis Bonapartes Attende Brumaire

1853

 

10 jun

(M)

Det britiske herredømme i Indien

22 jul

(M)

De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien

1856

 

14 apr

(M)

Tale ved “The People’s Paper”s årsfest

1859

 

 

(M)

Bidrag til kritikken af den politiske økonomi. Forord

20 aug

(E)

Karl Marx’ »Til kritikken af den politiske økonomi«

1864

 

27 okt

(M)

Almindelige statutter for Den Internationale Arbejderassociation

27 okt

(M)

Inauguraladresse for Den Internationale Arbejderassociation

1865

 

24 jan

(M)

Om Proudhon (Brev til J. B. Schweitzer)

27 jun

(M)

Løn, pris og profit

1867

 

 

(M)

Den kapitalistiske akkumulations historiske tendens

 

(M)

Forord til første oplag af første bind af »Kapitalen«

1868

 

13 mar

(E)

»Kapitalen« af Marx

1870

 

 

(M)

Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig)

1872

 

 

(E)

Om boligspørgsmålet

1873

 

24 jan

(M)

Af Efterskriften til andet oplag af første bind af »Kapitalen«

feb

(E)

Om autoritet

1875

 

 

(E)

Indledning til “Naturens Dialektik”

maj

(M)

Kritik af Gotha-programmet

1876

 

 

(E)

Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske

1877

 

 

(E)

Socialismens udvikling fra utopi til videnskab

jun

(E)

Karl Marx

1881

 

7 maj

(E)

Ærlig løn for ærligt arbejde!

21 maj

(E)

Lønloven

1883

 

17 mar

(E)

Tale ved Karl Marx’ grav

1884

 

13 mar

(E)

Marx og »Neue Rheinische Zeitung« (1848/49)

jun

(E)

Familiens, privatejendommens og statens oprindelse

1885

 

5 maj

(E)

Af forordet til andet bind af »Kapitalen«

8 okt

(E)

Bidrag til »Kommunisternes forbund«s historie

24 nov

(E)

Til de prøjsiske bønders historie

1886

 

 

(E)

Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang

1892

 

 

(E)

Forord til »Den arbejdende klasses stilling i England«

1894

 

nov

(E)

Bondespørgsmålet i Frankrig og Tyskland

     
 

(M/E)

Breve

   

Berømte citater

 

(M/E)

Udvalgte Skrifter i to bind (Indhold)

   

Marx/Engels på skrift

 

Andre arkiver med værker af Karl Marx og Friedrich Engels

Marxists Internet Archive
Marxists Internet Archive (Non-English)

Køb værker af Karl Marx og Friedrich Engels

Forlaget Modstand.org

[ Karl Marx, 1861 ] [ Friedrich Engels, 1861 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt
· Om os

Klassikere
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Forfattere

Kategorier

Navne

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Historie

In English