Økonomisk-filosofiske manuskripter

Karl Marx (1844)

Karl Marx, 1861

Karl Marx, 1861

Marx’ Økonomisk-filosofiske manuskripter (med undertitlen “Om nationaløkonomiens sammenhæng med stat, ret, moral og det borgerlige liv”) blev forfattet i Paris 1844. I 1845 sluttede Marx kontrakt med en forlægger om en to-binds “Kritik af politikken og nationaløkonomien”, men værket blev ikke fuldendt.

Økonomisk-filosofiske manuskripter består af 3 dele, som ikke blev udgivet i Marx’s levetid. Væsentlige dele af alle 3 manuskripter er aldrig blevet fundet – af 2. manuskript er der kun fundet få sider. De fundne manuskripter blev udgivet i 1932.

På dansk er dele af manuskripterne udgivet brudstykkevis – der er aldrig lavet en samlet udgivelse. Desuden er oversættelsen til dansk foretaget af forskellige oversættere, hvorfor der er inkonsekvenser i oversættelsen mellem de forskellige dele.

Et par udddrag af manuskripterne findes bl.a. i Karl Marx: Økonomi og filosofi. Ungdomsskrifter. (Udvalg og indledning ved Villy Sørensen.) Gyldendal, København 1962.

Indhold

Fra 1. Manuskript

Fremmedgjort arbejde

Fra 3. Manuskript

Privatejendom og kommunisme

Om penge


Sidst opdateret 20.3.2015