Marx/Engels:
Udvalgte Skrifter i to bind

Indholdsfortegnelse


Marx/Engels: Udvalgte Skrifter i to bind udkom første gang på Tidens Forlag i 1952 (oplag: 2.500). De er senere udgivet i 1971, 1973 og 1976 (oplag: hhv. 2.000, 2.000, 5.000).

Vi gengiver her indholdsfortegnelsen til 1973-udgaven af disse to bind, som gennem årene har været den mest brugte indgang til Marx’ og Engels’ mest centrale skrifter på dansk.
Forlaget Tiden er nu lukket, men enkelte eksemplarer kan stadig købes, bl.a. hos Forlaget Modstand.org.

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1998.


Bind I

         

Forord til den russiske udgave

11

 

Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest

19-59

 

Forord til den tyske udgave 1872

19

 

Forord til den russiske udgave 1882

20

 

Forord til den tyske udgave 1883

22

 

Af forordet til den tyske udgave 1890

23

Det kommunistiske partis manifest

 
 

I. Bourgeoisi og proletariat

26

 

II. Proletarer og kommunister

39

 

III. Socialistisk og kommunistisk litteratur

48

 

1. Den reaktionære socialisme

48

 

a) Den feudale socialisme

48

 

b) Småborgerlig socialisme

50

 

c) Den tyske eller den “sande” socialisme

51

 

2. Den konservative eller bourgeoissocialismen

54

 

3. Den kritisk-utopiske socialisme og kommunisme

55

 

IV. Kommunisternes stilling til de forskellige oppositionspartier

57

 

Karl Marx: Bourgeoisiet og kontrarevolutionen

 

Anden artikel

60

 

Karl Marx: Lønarbejde og kapital

65-100

 

Indledning af Friedrich Engels

65

 

Lønarbejde og kapital

 

I

74

 

II

79

 

III

84

 

IV

88

 

V

93

 

Karl Marx og Friedrich Engels: Henvendelse fra centralledelsen til forbundet, marts 1850

101

 

Karl Marx: Klassekampene i Frankrig 1848/50

112-235

 

Indledning af Friedrich Engels

112

 

Klassekampene i Frankrig 1848/50

 

I. Juninederlaget 1848

133

 

II. Den 13. juni 1849

158

 

III. Følger af den 13. juni 1849

189

 

IV. Afskaffelsen af den almindelige valgret 1850

221

 

Karl Marx: Louis Bonapartes Attende Brumaire

236-336

 

Forfatterens forord til andet oplag

236

 

Forord af Friedrich Engels til tredje oplag

238

 

Louis Bonapartes Attende Brumaire

 

I.

240

 

II.

249

 

III.

261

 

IV.

276

 

V.

286

 

VI.

304

 

VII.

322

 

Karl Marx: Det britiske herredømme i Indien

337

 

Karl Marx: De fremtidige resultater af det britiske herredømme i Indien

344

 

Karl Marx: Tale ved “The People’s Paper”s årsfest

351

 

Karl Marx: Til kritiken af den politiske økonomi. Forord

354

 

Friedrich Engels: Karl Marx’ “Til kritikken af den politiske økonomi”

359-369

 

I.

359

 

II.

363

 

Karl Marx: Inauguraladresse for den internationale arbejderassociation

370

 

Karl Marx: Almindelige statutter for den internationale arbejderassociation

379

 

Karl Marx: Om Proudhon (Brev til J. B. Schweitzer)

383

 

Karl Marx: Løn, pris og profit

391-442

 

[Indledning]

391

 

I. [Produktion og løn]

392

 

II. [Produktion, løn og profit]

394

 

III. [Løn og penge]

402

 

IV. [Tilbud og efterspørgsel]

406

 

V. [Løn og priser]

408

 

VI. [Værdi og arbejde]

410

 

VII. Arbejdskraften

418

 

VIII. Produktionen af merværdi

421

 

IX. Arbejdets værdi

423

 

X. Profit fremkommer, når en vare sælges til sin værdi

425

 

XI. De forskellige dele, merværdien deler sig i

426

 

XII. Det almindelige forhold mellem profit, løn og pris

429

 

XIII. De vigtigste tilfælde, i hvilke lønnen forsøges hævet eller lønnedsættelser bekæmpes

430

 

XIV. Kampen mellem kapital og arbejde og dens resultater

436

 

Karl Marx: Forord til første oplag af første bind af “Kapitalen”

443

 

Karl Marx: Af efterskriften til andet oplag af første bind af “Kapitalen”

448

 

Karl Marx: Den kapitalistiske akkumulations historiske tendens

 

Uddrag af 24. kapitel af “Kapitalen”s første bind

453

 

Friedrich Engels: “Kapitalen” af Marx

457-464

 

I.

457

 

II.

460

 

Friedrich Engels: Af forordet til andet bind af “Kapitalen”

465

 

Karl Marx: Borgerkrigen i Frankrig

468-543

 

Indledning af Friedrich Engels

468

 

Første adresse fra generalrådet om den fransk-tyske krig

481

 

Anden adresse fra generalrådet om den fransk-tyske krig

486

 

Adresse fra generalrådet om borgerkrigen i Frankrig 1871

494

 

I.

494

 

II.

504

 

III.

511

 

IV.

527

 

Tillæg

540

 

Friedrich Engels: Om boligspørgsmålet

544-632

 

Forord til andet oplag

544

 

Første afsnit. Hvordan Proudhon løser boligspørgsmålet

555

 

Andet afsnit. Hvordan bourgeoisiet løser boligspørgsmålet

576

 

I.

576

 

II.

589

 

III.

605

 

Tredje afsnit. Tillæg om Proudhon og boligspørgsmålet

608

 

I.

608

 

II.

613

 

III.

622

 

IV.

627

 

Friedrich Engels: Om autoritet

633

 

Friedrich Engels: Forbemærkning til “Den tyske bondekrig”

637

 

Fortegnelse over de vigtigste navne

651

 

Sagregister

666

Bind II

Karl Marx: Kritik af Gothaprogrammet

7-42

 

Forord af Friedrich Engels

7

 

Karl Marx: Brev til Bracke, 5. maj 1875

9

 

Karl Marx: Randbemærkninger til det tyske arbejderpartis program

11

 

I.

11

 

II.

21

 

III.

23

 

IV.

24

 

Friedrich Engels: Brev til Bebel, 18.-28. marts 1875

31

 

Friedrich Engels: Brev til Kautsky, 23. februar 1891

39

 

Friedrich Engels: Sociale forhold i Rusland

43

 

Friedrich Engels: Indledning til “Naturens dialektik”

56

 

Friedrich Engels: Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske

75

 

Friedrich Engels: Socialismens udvikling fra utopi til videnskab

88-152

 

Indledning til den engelske udgave

88

 

Socialismens udvikling fra utopi til videnskab

112

 

I.

112

 

II.

124

 

III.

132

 

Friedrich Engels: Karl Marx

153

 

Friedrich Engels: Tale ved Karl Marx’ grav

164

 

Friedrich Engels: Familiens, privatejendommens og statens oprindelse

167-326

 

Forord til første oplag 1884

167

 

Forord til fjerde oplag 1891

169

 

Familiens, privatejendommens og statens oprindelse

182

 

I. Forhistoriske kulturtrin

182

 

1. Den vilde tilstand

182

 

2. barbariet

184

 

II. Familien

132

 

III. Den irokesiske gens

239

 

IV. Den græske gens

253

 

V. Den athenske stats oprindelse

261

 

VI. Gens og stat i Rom

272

 

VII. Gensen hos keltere og tyskere

282

 

VIII. Statsdannelsen hos tyskerne

295

 

IX. Barbari og civilisation

305

 

Friedrich Engels: Marx og “Neue Rheinische Zeitung” (1848/49)

327

 

Friedrich Engels: Bidrag til “Kommunisternes forbund”s historie

336

 

Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang

356-400

 

Forord

356

 

Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang

358

 

I.

358

 

II.

367

 

III.

376

 

IV.

383

 

Karl Marx: Teser om Feuerbach

401

 

Friedrich Engels: Forord til “Den arbejdende klasses stilling i England”

404

 

Friedrich Engels: Bondespørgsmålet i Frankrig og Tyskland

420-440

 

I.

421

 

II.

432

 

Karl Marx og Friedrich Engels: Breve

441-507

 

Marx til Annenkov, 28. december 1846

441

 

Marx til Weydemeyer, 5. marts 1852

453

 

Marx til Engels, 16. april 1856

453

 

Marx til Engels, 25. september 1857

445

 

Marx til Kugelmann, 23. februar 1865

456

 

Marx til Kugelmann, 9. oktober 1866

460

 

Marx til Kugelmann, 11. juli 1868

462

 

Marx til Kugelmann, 12. april 1871

464

 

Marx til Kugelmann, 17. april 1871

465

 

Marx til Bolte, 23. november 1871

466

 

Engels til Cuno, 24. januar 1872

468

 

Engels til Bebel, 20. juni 1873

474

 

Engels til Sorge, 12.-17. september 1874

478

 

Marx og Engels til Bebel, Liebknecht, Bracke og andre (“rundskrivelse”), den 17.-18. september 1879

479

 

Engels til Schmidt, 5. august 1890

486

 

Engels til Bloch, 21.-22. september 1890

488

 

Engels til Schmidt, 27. oktober 1890

491

 

Engels til Mehring, 14. juli 1893

497

 

Engels til Danielson, 17. oktober 1893

502

 

Engels til Starkenburg, 25. januar 1894

504

 

Fortegnelse over de vigtigste navne

509

 

Sagregister

526


Sidst opdateret 20.3.2015