Marx/Engels: Breve

Marx til Weydemeyer

5. marts 1852

 


Fra Marx, Engels, Lenin: Om det kommunistiske samfund. Taler og artikler, s. 83, Sputnik København/Progres Moskva, 1981. Oversat til dansk af Henriette Møller.
Et endnu mindre uddrag findes i Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, s. 453, Forlaget Tiden, København 1973.

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, dec. 1998.


 

London, 5. marts 1852.

... Hvad nu mig angår, så tilkommer der mig ikke den fortjeneste at have opdaget hverken klassernes eksistens i det moderne samfund eller deres indbyrdes kamp. Borgerlige historikere havde længe før mig skildret, hvordan denne klassernes kamp historisk har udviklet sig, og borgerlige økonomer havde fremstillet denne udviklings økonomiske anatomi. Hvad jeg tilføjede af nyt var 1. at påvise, at klassernes eksistens blot er knyttet til bestemte historiske faser i produktionens udvikling; 2. at klassekampen nødvendigvis fører til proletariatets diktatur; 3. at selve dette diktatur kun danner overgangen til ophævelsen af alle klasser og til et klasseløst samfund. Uvidende tølpere som Heinzen, der ikke blot benægter klassekampen, men selv klassernes eksistens, beviser kun, at de på trods af deres bloddryppende og skabagtigt humanistiske hylen anser de samfundsbetingelser, hvor bourgeoisiet hersker, for historiens slutprodukt ... dens non plus ultra, [1] at de blot er bourgeoisiets trælle ...

 

Noter

1. Latin: yderste grænse – Red.

 


Sidst opdateret 10.6.09