Marx/Engels: Breve

Marx til Engels

25. september 1857

 


Fra Marx/Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, s. 455-56, Forlaget Tiden, København 1973.

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, dec. 1998.


 

London, 25. september 1857.

... Din "Hæren" [5] er fortrinlig; kun virker omfanget på mig som et slag oven i hovedet, da dette umådelige slid må virke meget skadeligt på dig. Navnlig hvis jeg havde vidst, at du ville arbejde til langt ud på natten, ville jeg hellere have ladet hele sagen gå i glemmebogen.

Hærens historie fremhæver klarere end noget andet rigtigheden af vor anskuelse om sammenhængen mellem produktivkræfterne og de sociale forhold. Hæren er overhovedet vigtig for den økonomiske udvikling. F.eks. salær, først udviklet fuldstændigt i hæren hos de gamle. Ligeledes hos romerne peculium castrense, [6] den første juridiske form, i hvilken ikke-familiefædrenes rørlige ejendom blev anerkendt. Ligeledes lavsvæsenet indenfor korporationen af fabri. [7] Her anvendes ligeledes for første gang maskiner i stor stil. Selv metallernes særlige værdi og deres anvendelse som penge synes oprindeligt – så snart Grimms stenalder var forbi – at bero på deres militære betydning. Også arbejdets deling indenfor et fag blev først gennemført i hærene. Alle de borgerlige samfundsformers historie er meget slående resumeret her. Når du engang får tid, må du udarbejde sagen fra dette synspunkt.

De eneste punkter i din fremstilling, som efter min opfattelse er forbigået, er: 1) den første færdige anvendelse af lejetropper i stor stil og på én gang hos karthageme (jeg vil til vort private brug se efter i et skrift, som jeg først senere er blevet opmærksom på, skrevet af en berliner om kathagernes hære); 2) udviklingen af hærvæsenet i Italien i det 15. og begyndelsen af det 16. århundrede. I hvert fald taktiske fif udarbejdet her. Desuden er Machiavellis beskrivelse af condottierernes måde at slås på højst humoristisk, i hans Florenz' Historie. Jeg vil lave uddrag til dig. (Dog, når jeg kommer til dig i Brigthon – hvornår? – tager jeg hellere det bind Machiavelli med til dig. Florenz' Historie er et mesterværk.) Endelig 3) det asiatiske krigsvæsen, som det først dukker op hos perserne, men desuden optræder meget modificeret hos mongolerne og tyrkerne o. a. ...

 

Noter

5. Engels artikel "Hæren" udkom i "New American Cyclopedia". – Red.

6. Lejrejendom. – Red.

7. Militærhåndværkere. – Red.

 


Sidst opdateret 28.5.00