Nationernes fest i London (uddrag)

Til fejringen af oprettelsen af den franske republik, 22. september 1792

Friedrich Engels (1845)


Skrevet i slutningen af 1845. Offentliggjort under titlen Das Fest der Nationen in London (Zur Feier der Errichtung der französischen Republik, 22. September 1792), i Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform, 1846, Zweiter Band, S. 1-19.
Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Band 2, S. 610-624, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1972

Fra Stormfanen, Organ for D.s.U. Østre Distrikt, 2. årgang, nr. 3, april 1943, s. 10.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online 12. sep. 2008


[Proletariatet og internationalisme]

Hjernespindet om en europæisk republik, evig fred under den politiske organisation er blevet ligeså latterlige som frasen om folkenes forening under den almindelige handelsfriheds banner. [...] Bourgeoisiet her i hvert land sine special-interesser og kan aldrig komme ud over nationaliteten, fordi disse interesser er det højeste for dem. [...] Proletariatet i alle lande derimod har én og den samme interesse, én og den samme fjende – én og den samme kamp foran sig. Proletarerne er den store masse, som allerede ifølge sin natur er uden nationale fordomme, og deres hele dannelse og bevægelse er væsentlig alment menneskelig, antinational. Proletarerne alene kan fornægte nationaliteten, det opvågnende proletariat alene formår at lade forskellige nationer forbrødre sig.


Sidst opdateret 12.9.2008