Marxisme Online – Navne

Josef V. Stalin

(Josif Vissarionovitj Dsjugasjvili)

Født 18. dec. 1878  –  Død 5. mar. 1953

(1879-1953) Medlem af RSDAP 1898, bolsjevik efter 2. partikongres. Arbejdede fra 1900 til 1911 i Transkaukasien. I Baku spillede han en fremtrædende rolle ved sit arbejde med at organisere arbejderne i olieindustrien, her ledede han den første store strejke i 1902. Under fraktionskampene mellem mensjevikker og bolsjevikker i årene før og under revolutionen 1905 stillede Stalin sig på Lenins side og repræsenterede bolsjevikkerne på kongresserne 1905, 1906, 1907. I 1912 blev han valgt ind i partiets centralkomité, og ledede bolsjevikkernes organ Pravda, indtil han blev arresteret og deporteret til Sibirien 1913. Efter februarrevolutionen 1917 kom han tilbage til Petrograd og spillede som medlem af centralkomiteen en ledende rolle under oktoberrevolutionen. På 2. alrussiske sovjetkongres indvalgtes han i Folkekommissærernes Råd og blev folkekommissær for nationalitetsspørgsmål. 1922 blev Stalin valgt til partiets generalsekretær.
Stalin spillede en stor rolle for Sovjetunionens industrialisering, kollektiviseringen af landbruget, opbygningen af socialismen og arbejdet for freden. Som teoretiker og organisator ledede Stalin partiet i kampen mod trotskister, højreopportunister og borgerlige nationalister. Han søgte at bryde den kapitalistiske omringning af Sovjetunionen. Fra 1941 var han formand for Folkekommissærernes Råd og senere for ministerrådet; under Den Store Fædrelandskrig var han formand for forsvarsrådet.
Stalins virke havde også negative sider. Han brød med de leninske normer for partilivet og gennemførte masserepressalier mod politikere, militærfolk og civile. På SUKP’s 20. kongres i 1956 vedtoges en resolution, hvori der blandt andet står: kongressen pålægger SUKP’s centralkomité at tage grundige forholdsregler for at sikre, at personkulten – der er marxismen-leninismen fremmed – bliver overvundet, at dens konsekvenser bliver afhjulpet på alle områder inden for parti og stat og i det ideologiske arbejde, og at principperne for kollektiv ledelse af partiet bliver overholdt.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

1898 medlem af RSDAP, bolsjevik. Efter oktoberrevolutionen folkekommissær for nationalitetsanliggender. 1922-1952 generalsekretær for SUKP’s centralkomité. 1941-1953 formand for folkekommissærernes råd og for USSR’s ministerråd. Var en af foregangsmændene i socialismens opbygning og spillede en stor rolle i nedbrydningen af partifjendtlige tendenser, især trotskisme og højreopportunisme.
Stalins navn er forbundet med fænomener, der er fremmed for marxismen-leninismen, SUKP har resolut fordømt persondyrkelsen og truffet foranstaltninger til at forhindre lignende fejl og udartninger i fremtiden.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 162
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 169
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 31, 108
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 64
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 84, 99
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 112, 135, 136, 147, 152-154, 161, 165

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online