V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 10

Udvalgte værker november 1917-maj 1918


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1983. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 35, 36; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 17-31: Gelius Lund
Side 32-46: Annedorte Dalsgaard
Side 47-52: Gelius Lund
Side 53-58: Annedorte Dalsgaard
Side 59-61: Gelius Lund
Side 62-65: Annedorte Dalsgaard
Side 66-70: Gelius Lund
Side 71-74: Annedorte Dalsgaard
Side 75-80: Gelius Lund
Side 81-90: Anne Lund
Side 91-103: Gelius Lund
Side 104-105: Knud-Aage Lauridsen
Side 106-108: Annedorte Dalsgaard
Side 109-125: Knud-Aage Lauridsen
Side 126-136: Annedorte Dalsgaard
Side 137-186: Gelius Lund
Side 187-204: Knud-Aage Lauridsen
Side 205-241: Gelius Lund
Side 242-247: Poul-Henning Laursen
Side 248-276: Annedorte Dalsgaard

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning (Sådan står der i Tidens udgivelse; men faktisk blev – som resultat af revolutionen – “den nu anvendte tidsregning” taget i brug fra 1. februar 1918. Web-red.)
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1983
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0114-7
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Den 2. Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanter 25.-26. Oktober 1917

17

 

1. Til arbejdere, soldater og bønder!

17

 

2. Tale om freden 26. oktober

18

 

3. Slutord til talen om freden 26. oktober

23

 

4. Tale om jordspørgsmålet 26. oktober

25

 

   Dekret om jorden

26

 

   Bondeinstruks om jordspørgsmålet

27

 

5. Beslutning om dannelsen af en arbejder- og bonderegering

30

Udkast til dekret om arbejderkontrol

32

Radiobudskab fra Folkekommissærernes Råd

34

Indlæg på mødet i RSDAP(b)s Centralkomité

35

Resolution Fra RSDAP(b)s Centralkomité vedrørende oppositionen inden for centralkomiteen

36

Ultimatum fra flertallet i RSDAP(b)s Centralkomité til mindretallet

39

Til befolkningen

42

Svar på henvendelse fra bønder

45

Fra Ruslands Socialdemokratiske Arbejderpartis (bolsjevikkernes) Centralkomité

47

Bonderepræsentanternes Ekstraordinære Alrussiske Sovjetkongres 10.-25. november 1917

53

 

1. Erklæring rettet til den bolsjevikiske fraktion på bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjetkongres

53

 

2. Tale om agrarspørgsmålet 14. november

53

 

3. Resolutionsudkast

54

 

4. Tale i anledning af en erklæring fra en repræsentant for Viksjel 18. november

55

 

5. Slutord til agrarspørgsmålet 18. november 1917

56

Arbejdernes forbund med de arbejdende og udbyttede bønder

59

Møde i Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomité

62

Beretning om Petrogradarbejdernes Økonomiske Situation Og Arbejderklassens Opgaver På Mødet I Arbejdersektionen Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanternes Sovjet I Petrograd

63

Teser om Den Konstituerende Forsamling

66

For brød og fred

71

Tale om nationalisering af bankerne på et møde i Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomité

72

Udkast til dekret om gennemførelsen af bankernes nationalisering

75

Spørgsmål til de delegerede på den russiske hærs første kongres angående demobilisering af hæren

79

Hvordan skal kappestriden organiseres?

81

Deklaration om det arbejdende og udbyttede folks rettigheder

91

Udkast til Dekret om Opløsning af Den Konstituerende Forsamling

94

Bidrag til en ulykkelig freds historie

96

Efterord til Teser angående spørgsmålet om øjeblikkelig indgåelse af en separat og anneksionistisk fred

104

Tale om krig og fred på et møde i RSDAP(b)s CK

106

Arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes 3. alrussiske sovjetkongres 10.-18. januar 1918

109

Udkast til radiobudskab til det tyske riges regering

126

Det socialistiske fædreland er i fare

127

RSDAP(b)s centralkomités stillingtagen til spørgsmålet om en separat og anneksionistisk fred

129

En hård, men nødvendig lære

133

Sælsomt og uhyrligt

137

På saglig basis

145

En alvorlig lære og et alvorligt ansvar

147

RKP(b)s 7. ekstraordinære kongres

153

 

Centralkomiteens politiske beretning

153

 

Slutord til centralkomiteens politiske beretning

174

Vore dages hovedopgave

182

IV. ekstraordinære alrussiske sovjetkongres

187

Sovjetmagtens nærmeste opgaver

205

 

Øjeblikkets almene parole

208

 

Den nye fase i kampen mod bourgeoisiet

210

 

Betydningen af kampen for landsomfattende regnskabsføring og kontrol

218

 

Kappestriden organiseres

224

 

Sovjetorganisationens udvikling

236

 

Slutning

239

Udkast til plan for videnskabelige og tekniske arbejder

242

Seks teser om sovjetmagtens nærmeste opgaver

244

Om »venstre« barnagtighed og småborgerlighed

248

Noter

277

Navneregister

293

 

Sidst opdateret 6.7.2013