Svar på henvendelser fra bønder

Vladimir Lenin (5. nov. 1917)


Istvestija TsIK nr. 219, 8. (21.) november 1917.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 45-46, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


Som svar på talrige henvendelser fra bønder forklares, at al magt i staten fra nu af fuldstændigt er gået over til arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes sovjetter. Arbejderrevolutionen har sejret i Petrograd og i Moskva, og vil sejre i det øvrige Rusland. Arbejder- og bonderegeringen sikrer forbundet mellem bondemasserne, fattigbønderne, flertallet af bønderne, med arbejderne mod godsejerne, mod kapitalisterne.

Derfor er bonderepræsentanternes sovjetter i første række i landkredsene og derefter i guvernementerne statsmagtens befuldmægtigede lokale organer indtil Den Konstituerende Forsamling. Godsejernes jordejendom blev afskaffet af Den 2. Alrussiske Sovjetkongres. Et dekret om jorden er allerede blevet udfærdiget af den nuværende provisoriske arbejder- og bonderegering. På grundlag af dette dekret skal al godsejerjorden overgå helt til bonderepræsentanternes sovjetter.

Distriktsjordkomiteerne skal omgående overtage al godsejerjord under den strengeste kontrol, bevare fuldstændig orden, strengt beskytte godsejernes tidligere ejendom, der fra nu af er blevet hele folkets ejendom, og som folket derfor selv skal beskytte.

Alle distriktsjordkomiteernes dispositioner, der er vedtaget med samtykke fra bonderepræsentanternes sovjetter i landkredsene, er lov og skal ubetinget og øjeblikkeligt omsættes i praksis.

Arbejder- og bonderegeringen, som blev indsat af Den 2. Alrussiske Sovjetkongres, kaldes Folkekommissærernes Råd.

Folkekommissærernes Råd opfordrer bønderne til selv at tage hele den lokale magt i deres egne hænder. Arbejderne støtter fuldt og helt og på alle måder bønderne, de sætter produktion af maskiner og redskaber i gang, og beder bønderne hjælpe med tilførsel af korn.

Formand for Folkekommissærernes Råd
V. Uljanov (Lenin)

Petrograd
5. november 1917


Sidst opdateret 26.12.2008