Den 2. alrussiske sovjetkongres af arbejder- og soldaterrepræsentanter 25.-26. oktober (7.-8. november) 1917

5. Beslutning om dannelsen af en arbejder- og bonderegering

Vladimir Lenin (26. okt. 1917)


Skrevet 25. oktober (7. november) 1917. Trykt 26. oktober (8. november) 1917 i Rabotjij I Soldat nr. 9.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 30-31, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 22. dec. 2008


Den Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder-, Soldater- Og Bonderepræsentanter beslutter:

At danne en provisorisk arbejder- og bonderegering for landets styrelse indtil indkaldelsen af Den Konstituerende Forsamling. Denne regering skal kaldes Folkekommissærernes Råd. Forvaltningen af det statslige livs enkelte brancher overdrages kommissioner, hvis sammensætning skal sikre, at det af kongressen proklamerede program føres ud i livet i tæt samarbejde med masseorganisationerne af arbejdere, kvindelige arbejdere, matroser, soldater, bønder og tjenestemænd. Regerings-magten udøves af et kollegium af ordførerne i disse kommissioner, dvs. Folkekommissærernes Råd.

Kontrol over folkekommissærernes virksomhed og ret til at afsætte dem har Den Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder-, Bonde- Og Soldaterrepræsentanter og dens centrale eksekutivkomité.

For øjeblikket består Folkekommissærernes Råd af følgende personer:

Rådets formand – Vladimir Uljanov (Lenin)

Folkekommissær for indenrigsanliggender – A. I. Rykov

Jordbrug – V. P. Miljutin

Arbejde – A. G. Sjljapnikov

Hær og flåde – en komité bestående af V. A. Ovsejenko (Antonov), N. V. Krylenko og P. J. Dybenko

Handel og industri – V. P. Nogin

Folkeuddannelse – A. V. Lunatjarskij

Finanser – I. I. Skvortsov (Stepanov)

Udenrigsanliggender – L. D. Bronstein (Trotskij)

Justits – G. I. Oppokov (Lomov)

Levnedsmiddel – I. A. Teodorovitj

Post og telegraf – N. P. Avilov (Glebov)

Formand for nationalitetsspørgsmål – J. V. Dsjugasjvili (Stalin)

Posten som folkekommissær for jernbanerne er indtil videre ubesat.


Sidst opdateret 22.5.2017