Den 2. alrussiske sovjetkongres af arbejder- og soldaterrepræsentanter 25.-26. oktober (7.-8. november) 1917


Skrevet 25. oktober (7. november) 1917. Trykt 26. oktober (8. november) 1917 i Rabotjij I Soldat nr. 9.

Oversat til dansk af Gelius Lund.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 17-31, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 22. dec. 2008


Den 2. Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanter åbnedes 25. oktober (7. november) 1917 i Petrograd. Af kongressens 649 delegerede var 390 bolsjevikker. Kongressen erklærede den borgerlige provisoriske regering for afsat og magten hermed overgået til arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes sovjetter. Kongressen vedtog dekretet om freden, som foreslog alle krigsførende folk øjeblikkeligt at indlede forhandlinger om en retfærdig og demokratisk fred. Ligeledes vedtog den dekretet om jorden, som afskaffede godsbesiddelserne og overdrog al jord til folket. Kongressen oprettede sovjetregeringen: folkekommissærernes råd, Lenin blev valgt til dets formand.

 

1. Til arbejdere, soldater og bønder!

2. Tale om freden

3. Slutord til talen om freden

4. Tale om jordspørgsmålet

5. Beslutning om dannelsen af en arbejder- og bonderegering


Sidst opdateret 27.12.2008