Bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjetkongres 10.-25. november 1917

3. Resolutionsudkast

Vladimir Lenin


Skrevet 14. (27.) november 1917. Først trykt i Istvestija nr. 226, 15. (28.) nov. 1917.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 54-55, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


Bondekongressen støtter fuldstændigt og på enhver måde Loven (Dekretet) Om Jord af 26. oktober 1917, godkendt af Den 2. Alrussiske Sovjetkongres Af Arbejder- Og Soldaterrepræsentanter og udstedt af Folkekommissærernes Råd som den russiske republiks provisoriske arbejder- og bonderegering. Bondekongressen udtrykker sin faste og urokkelige beslutsomhed med henblik på med liv og sjæl at forsvare realiseringen af denne lov, opfordrer alle bønder til i samdrægtighed at støtte loven og til ufortøvet selv at føre den ud i livet på stedet, og ligeledes opfordrer den bønderne til udelukkende at vælge til alle poster og stillinger sådanne folk, som ikke i ord, men i handlinger har vist deres fuldstændige vilje til at varetage de arbejdendes og de udbyttede bønders interesser, deres beredthed og evne til at forsvare disse interesser over for enhver modstand fra godsejerne, kapitalisterne og deres tilhængere eller håndlangere.

Bondekongressen udtrykker samtidig sin overbevisning om, at den fuldstændige realisering af alle foranstaltninger, der er forudset i Loven Om Jord, kun er mulig, hvis den socialistiske arbejderrevolution, der påbegyndtes den 26. oktober, sejrer, for kun den socialistiske revolution kan garantere jordens overgang til de arbejdende bønder uden erstatning, konfiskation af godsejernes inventar, den fulde beskyttelse af lønarbejdernes interesser inden for landbruget, samtidig med den øjeblikkelige påbegyndelse af foranstaltninger til den ubetingede afskaffelse af hele det kapitalistiske lønslaveris system, en rigtig og planmæssig fordeling af landbrugsprodukter og industriprodukter mellem land og by, herredømme over bankerne (uden et sådant herredømme er folkets herredømme over jorden også ved ophævelsen af privatejendomsretten til jorden umulig), og alsidig hjælp specielt til de arbejdende og udbyttede fra statens side osv.

Derfor udtrykker bondekongressen, der fuldt og helt støtter revolutionen af 25. oktober og netop støtter den som socialistisk revolution, sin urokkelige vilje til i behørig rækkefølge, men uden vaklen at gennemføre foranstaltninger for Den Russiske Republiks socialistiske omdannelse.

Den nødvendige forudsætning for den socialistiske revolutions sejr, der alene garanterer et varigt resultat og den fuldstændige gennemførelse af Loven Om Jord, er et nært forbund mellem de arbejdende og udbyttede bønder og arbejderklassen – proletariatet – i alle fremskredne lande. I Den Russiske Republik må hele opbygningen og styringen af staten fra øverst til nederst fra nu af bygge på et sådant forbund. Kun et sådant forbund, der tilbageviser alle direkte og indirekte, åbne og tilslørede forsøg på at vende tilbage til det kompromis med bourgeoisiet og med fortalerne for bourgeoisiets politik, som livet allerede har fældet dom over, kan sikre socialismens sejr i hele verden.


Sidst opdateret 26.12.2008