Møde i Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomité

Vladimir Lenin (1. dec. 1917)


Trykt i Novaja Sjisn, nr. 192, 3. (16.) december 1917.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 62, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


Indlæg om dannelse af et øverste råd for samfundsøkonomien

Avisreferat

Lenin tager ordet for at forsvare forslaget og påpeger, at Det øverste Råd For Samfundsøkonomien [1] ikke må være knyttet til et parlament, men skal være et kamporgan i kampen mod kapitalisterne og godsejerne på det økonomiske område, sådan som Folkekommissærernes Råd er det på det politiske område.

Noter

1. Spørgsmålet om dannelse af et øverste råd for samfundsøkonomien blev rejst umiddelbart efter oktoberrevolutionens sejr. I en tale i Petrograds fagforeningsråd den 9. (22.) november 1917 påpegede Lenin, at det var nødvendigt med et apparat til at lede landets økonomi. Et forslag om dette organs organisering udarbejdedes af en kommission under Folkekommissærernes Råd.

Under diskussionen i Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomité om et øverste råd for samfundsøkonomien understregede bolsjevikkerne, at rådet skulle være et kamporgan for arbejdernes diktatur og have lovgivningsret. Et dekret om et øverste råd for samfundsøkonomien godkendtes og offentliggjordes 5. (18.) december.

Lenin tillagde Det Øverste Råd For Samfundsøkonomien stor betydning, han tilrettelagde dets arbejde og talte på dets kongresser. I og med at industrien blev nationaliseret, blev Det Øverste Råd For Samfundsøkonomien et organ til styring af den statslige industri i Sovjetlandet. – S.62.


Sidst opdateret 26.12.2008