Udkast til radiobudskab til det tyske riges regering

Vladimir Lenin (19. feb. 1918)


Skrevet natten mellem 18. og 19. februar 1918. Offentliggjort 19. februar 1918 i aftenudgaven af avisen Pravda nr. 30.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 126, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 27. dec. 2008


Folkekommissærernes Råd udtrykker sin protest i anledning af, at den tyske regering lader sine tropper rykke frem mod Den Russiske Sovjetrepublik, der har erklæret krigstilstanden for slut og er begyndt at demobilisere hæren på alle fronter. Ruslands arbejder- og bonderegering kunne ikke forvente et sådant skridt, så meget mindre som ingen af parterne ved indgåelsen af våbenhvilen den 10. februar hverken direkte eller indirekte eller overhovedet på noget tidspunkt har erklæret at ville afbryde våbenhvilen, sådan som begge parter ifølge traktaten af 2. (15.) december 1917 forpligtigede sig til at gøre.

I den nuværende situation ser Folkekommissærernes Råd sig nødsaget til at erklære sig beredt til formelt at undertegne en fred på de betingelser, som den tyske regering krævede i Brest-Litovsk.

Samtidig hermed udtrykker Folkekommissærernes Råd sig beredt til, hvis den tyske regering formulerer sine nøjagtige fredsbetingelser, senest inden 12 timer at svare, om disse betingelser er acceptable for os.


Sidst opdateret 27.12.2008