Bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjetkongres 10.-25. november 1917

1. Erklæring rettet til den bolsjevikiske fraktion på bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjetkongres

Vladimir Lenin


Skrevet 12. (25.) november 1917. [1] [2] Først trykt 1933 in Lenin Miscellany XXI.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 52, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


Vi kræver kategorisk, at bolsjevikkerne ultimativt forlanger en åben afstemning om spørgsmålet om en øjeblikkelig invitation til regeringens repræsentanter.

Hvis det bliver afslået at læse dette forslag op og at bringe det til afstemning på plenarmødet, så må hele den bolsjevikiske fraktion som tegn på protest forlade mødet.

Lenin

Noter

1. Bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjetkongres blev indkaldt efter en beslutning fra den alrussiske centrale eksekutiv-komité og foregik 10.-25. november (23. november-8. december) 1917 i Petrograd. De højre-socialrevolutionære kæmpede desperat mod bolsjevikkerne og søgte at bringe dem i modsætningsforhold til bonderepræsentanterne. Det lykkedes dem ikke. Det bolsjevikiske parti afslørede fuldstændigt de højre-socialrevolutionære som forrædere over for de arbejdende bønders interesser. Bondekongressen godkendte sovjetregeringens dekreter og politik og udtalte sig til gunst for en sammenslutning af bonderepræsentanternes sovjetter med arbejder- og soldaterrepræsentanternes sovjetter. – S. 52.

2. Erklæring rettet mod den bolsjevikiske fraktion på bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjet kongres blev skrevet, da de venstre-socialrevolutionære afslog at give Lenin som formand for folkekommissærernes råd ordet. De mente, at en sådan tale ville foregribe spørgsmålet om magten. Lenin talte dog på kongressen, ikke som formand for folkekommissærernes råd, men som medlem af den bolsjevikiske fraktion. – S. 52.


Sidst opdateret 26.12.2008