Teser om den konstituerende forsamling

Vladimir Lenin (14. dec. 1917)


Trykt første gang i maj 1918 i avisen Jugend-Internationale, nr. 11. Underskrift: W. Lenin.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 71, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


To spørgsmål står i denne måned over alle andre politiske spørgsmål: spørgsmålet om brød og spørgsmålet om fred. Den imperialistiske krig, krigen mellem Englands og Tysklands største og rigeste bankfirmaer, der føres for at få herredømmet over verden, for at fordele byttet og for at udplyndre de små og svage folk, denne skrækkelige og forbryderiske krig har forarmet alle lande, udmattet alle folk og stillet menneskeheden over for dilemmaet: enten ofre hele kulturen og gå til grunde eller ad revolutionens vej bryde kapitalens åg, styrte bourgeoisiets magt og erobre socialismen og en varig fred.

Hvis ikke socialismen sejrer, vil en fred mellem de kapitalistiske stater kun betyde våbenhvile, pause, forberedelse til et nyt myrderi blandt folkene. Fred og brød – det er arbejdernes og de udbyttedes hovedkrav. Krigen har tilspidset disse krav til det yderste. Krigen kastede de mest civiliserede og kulturelt mest udviklede lande ud i hungersnøden. Men på den anden side har krigen som en stor historisk proces fremskyndet den sociale udvikling på en uhørt måde. Kapitalismen, der udvikler sig til imperialisme dvs. monopolistisk kapitalisme, har under indflydelse af krigen forvandlet sig til statsmonopolistisk kapitalisme. Vi har nu nået dette trin i verdensøkonomiens udvikling, og det er den umiddelbare tærskel til socialismen.

Derfor er den socialistiske revolution, der er brudt ud i Rusland, kun begyndelsen til den socialistiske verdensrevolution. Fred og brød, bourgeoisiets omstyrtelse, revolutionære midler til at hele de sår, som krigen har bragt, og socialismens fuldstændige sejr – det er kampens mål.

Petrograd den 14. december 1917.


Sidst opdateret 26.12.2008