Radiobudskab fra Folkekommissærernes Råd

Vladimir Lenin (30. okt. (12. nov.) 1917)


Isvestija nr. 212 den 31. oktober 1917.

Oversat til dansk af Annedorte Dalsgaard.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 34, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. dec. 2008


Til alle. Til alle.

Den Alrussiske Sovjetkongres har dannet en ny sovjetregering. Kerenskijs regering er styrtet og arresteret. Kerenskij er flygtet. Alle institutioner er i sovjetregeringens hænder. Den 29. oktober begyndte en opstand hos officerseleverne, der den 25. oktober løslodes på æresord. Opstanden blev knust den samme dag. Kerenskij og Savinkov, officerseleverne og en del af kosakkerne er på bedragerisk måde trængt igennem til Tsarskoje Selo. Sovjetregeringen har mobiliseret kræfter for at undertrykke den nye Kornilov-march til Petrograd. Flåden er kaldt til hovedstaden med krydseren Respublika i spidsen. Officerseleverne og Kerenskijs kosakker vakler. Til os kommer fanger fra Kerenskijs lejr og forsikrer, at kosakkerne er blevet bedraget og ikke vil skyde, hvis de får at vide, hvad det drejer sig om. Sovjetregeringen træffer alle foranstaltninger for at forhindre en blodsudgydelse. Hvis det ikke lykkes at forhindre en blodsudgydelse, hvis Kerenskijs tropper alligevel begynder at skyde, så vil sovjetregeringen ikke afholde sig fra skånselsløse foranstaltninger til at undertrykke den nye Kerenskij-Kornilov-march.

Vi meddeler, at sovjetkongressen, hvis deltagere allerede er rejst bort, har vedtaget to vigtige dekreter: 1) om en øjeblikkelig overdragelse af al godsejerjorden til bondekomiteerne og 2) om et forslag til en demokratisk fred.

Formanden for sovjetregeringen
Vladimir Uljanov (Lenin)


Sidst opdateret 26.12.2008