Berømte citater

Vladimir Lenin


Herunder har vi samlet nogle kendte citater fra Vladimir Lenin. Har du forslag til tilføjelser, så send en mail til webmaster.
Se også citater af Marx og Engels.


Vi går i sluttet flok ad en stejl og vanskelig vej, holdende hinanden fast i hænderne. Vi er til alle sider omgivet af fjender, og vi må næsten bestandig vandre under deres ild. Vi har sluttet os sammen ved en frit truffet beslutning netop for at kæmpe mod fjenderne og ikke vige ud i sumpen ved siden af, hvis beboere fra første færd har dadlet os for at have skilt os ud i en særlig gruppe og at have valgt kampens vej og ikke forsoningens. Og så er der nogle af os, som giver sig til at råbe: Lad os gå ud i denne sump! – og når man begynder at skamme dem ud, gør de ophævelser: Hvor er I gammeldags! Og skammer I jer ikke over at nægte os frihed til at kalde jer over på en bedre vej! Åh jo, mine herrer, I har jeres frihed ikke blot til at kalde, men også til at gå hvorhen I lyster, om det så er ud i sumpen. Vi finder endog, at jeres rette plads netop er i sumpen, og vi er rede til efter evne at bistå ved jeres flytning dertil. Men giv så bare slip på vore hænder, lad være med at klamre jer til os og med at besudle det store ord frihed, for også vi har vel “frihed” til at gå, hvorhen vi vil, frihed til at kæmpe, ikke blot mod sumpen, men også mod dem, der drejer af mod sumpen!

Fra Hvad må der gøres? (1902), kapitel 1: Dogmatisme og “frihed til kritik”, -i: Lenin: Udvalgte Værker, bind 2, Forlaget Tiden, København 1979.

 

Uden revolutionær teori kan der heller ikke gives nogen revolutionær bevægelse.

Fra Hvad må der gøres? (1902), kapitel 1: Dogmatisme og “frihed til kritik”, -i: Lenin: Udvalgte Værker, bind 2, Forlaget Tiden, København 1979.

 

... giv os en organisation af revolutionære, og vi skal løfte Rusland af hængslerne!

Fra Hvad må der gøres? (1902), kapitel 4: Dilettanteri hos økonomister og organisation hos revolutionære, -i: Lenin: Udvalgte Værker, bind 2, Forlaget Tiden, København 1979.

 

Avisen er ikke blot en kollektiv propagandist og en kollektiv agitator, men tillige en kollektiv organisator. I denne sidste henseende kan man sammenligne den med stilladset, som bygges op omkring et hus under opførelse, antyder bygningens konturer, letter samspillet mellem de enkelte bygningsarbejdere, hjælper dem at fordele arbejdet og at overskue de fælles resultater, der opnås ved organiseret arbejdsindsats.

Fra Hvad må der gøres? (1902), kapitel 5: “Planen” for en politisk avis for hele Rusland, -i: Lenin: Udvalgte Værker, bind 2, Forlaget Tiden, København 1979.

 

... for revolutionen er det ikke tilstrækkeligt, at de udbyttede og undertrykte masser indser umuligheden af at leve videre på den gamle vis og kræver en forandring, for revolutionen er det nødvendigt, at udbytterne ikke kan leve og styre på den gamle vis. Først når de “lavere lag” ikke vil, og de “øvre lag” ikke kan fortsætte på den gamle vis, først da kan revolutionen sejre.

Fra “Venstre”-kommunismen – en børnesygdom (1920), kapitel 9: “Venstre”-kommunismen i England, -i: Lenin: Udvalgte Værker, bind 12, Forlaget Tiden, København 1984, s. 74.

 

Jeg husker en sætning af Napoleon: “On s’engage et puis ... on voit.” I fri oversættelse lyder den: “Først styrter man sig ud i en alvorlig kamp, og så får man se.” I oktober 1917 styrtede vi os netop først ud i en alvorlig kamp, og først så fik man øje på detaljer i udviklingen (fra et verdenshistorisk synspunkt er det utvivlsomt detaljer) som Brestfreden eller NEP osv. Og i dag er der ikke længere tvivl om, at vi i hovedsagen har vundet sejr.

Fra Om Vor Revolution (1923), -i: Lenin: Udvalgte Værker, bind 15, Forlaget Tiden, København 1984, s. 183.

 

Se også Marxists Internet Archive’s Lenin quotes.


Sidst opdateret 14.3.2015