Bønderne og revolutionen

Nigel Harris (1969)


Artiklen blev bragt under titlen The Revolutionary Role of the Peasants i tidsskriftet International Socialism (1st series), No. 41, dec.-jan. 1969-70.

Oversat til dansk af Eigil Møller og bragt i Proletar! nr. 7, februar 1974, side 27-35.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 10. aug. 2015.


Til artiklen

Introduktionen i Proletar!

Denne artikel af Nigel Harris er den første i en serie om Kina og problemerne omkring revolutionen i de ikke-industrialiserede stater. “Bønderne og revolutionen” behandler i store træk spørgsmålet om bøndernes klasseinteresser, deres muligheder for at gennemføre en revolution og en sådan revolutions karakter. I næste nummer bringer vi en artikel om den maoistiske ideologi og i de følgende artikler om den kinesiske kommunismes historie, karakteren af den kinesiske revolution, Kulturrevolutionen, den kinesiske stats udenrigspolitik og det kinesiske samfunds klassenatur. Vi håber, at disse artikler vil kunne bidrage til den stærkt forsinkede Kina-diskussion, som takket være den nye kinesiske udenrigspolitik nu er ved at komme i gang.


Sidst opdateret 10.8.2015