Marxisme Online

Andre gamle

Nikolai Bukharin (1888-1938)
Kommunisternes Program, 1918
Felix Dsersjinskij (1877-1926)
Pas på spionerne!, 1919 (med Vladimir Lenin)
Karl Korsch (1886-1961)
Marxismens grundspørgsmål, 1922
Retableringen af marxismen i det såkaldte “fagforeningsspørgsmål”, 1927
Vejledning ved læsning af “Kapitalen” (Bind I), 1932
Anton Pannekoek (1873-1960)
Verdensrevolution og kommunistisk taktik, 1920
Georgij V. Plekhanov (1856-1918)
Personlighedens rolle i historien, 1898
Karl Radek (1885-1939)
Socialismens Udvikling fra Videnskab til Handling, 1918
John Reed (1887-1920)
10 dage der rystede verden, 1919
Victor Serge (1890-1947)
Proletariatets demokratiske revolution i Finland, 1930
Grigorij Zinovjev (1883-1936)
Socialisme og krig, 1915 (med Vladimir Lenin)

 

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt
· Om os

Klassikere
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Forfattere

Kategorier

Navne

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Historie

In English