Pas på spionerne!

Vladimir Lenin og Felix Dsersjinskij
(31. maj 1919)


Trykt første gang den 31. maj 1919 i Pravda nr. 116.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 11, s. 275, Forlaget Tiden, København 1983.

Oversat til dansk af Gelius Lund.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 2009


Død over spionerne!

Hvidgardisternes offensiv mod Petrograd er et indlysende bevis på, at de hvide langs hele fronten, i hver større by råder over en udstrakt organisation til spionage, forræderi, brosprængning, anstiftelse af oprør i baglandet og mord på kommunister og fremtrædende medlemmer af arbejderorganisationerne.

Alle må være på post.

Overalt må årvågenheden fordobles, en række foranstaltninger til efterforskning og indfangning af spioner og de hvides konspiratører må overvejes og på det strengeste gennemføres.

Jernbanefunktionærerne og de politiske funktionærer ved alle troppeafdelinger uden undtagelse er især forpligtet til at fordoble deres forsigtighed.

Alle bevidste arbejdere og bønder må tappert forsvare sovjetmagten og rejse sig til kamp mod spionerne og de hvidgardistiske forrædere. Enhver bør være på vagt – i stadig, militært organiseret forbindelse med partiledelserne, med tjekaen, med de mest pålidelige og erfarne kammerater blandt sovjetfunktionærerne.

V. Uljanov (Lenin),
Formand for arbejdernes og bøndernes forsvarsråd

F. Dsersjinskij,
Folkekommissær for indre anliggender


Sidst opdateret 31.12.2009