Hvorfor et revolutionært arbejderparti?

IS – på vej ud af centrismen

Forord

August 1984


Forord til pjecen Hvorfor et revolutionært arbejderparti? IS – på vej ud af centrismen udgivet af Internationale Socialister, september 1984.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online 26. marts 2015.


I anledning af vores udmeldelse af VS, og vor snarlige udmeldelse af FFL, har vi besluttet at udgive denne artikelsamling, som fortæller både om vores politiske ståsted, og hvordan vi regner med at fremtiden former sig for vores gruppe.

Artiklerne er bevidst rettet ind på de væsentlige problemer, de revolutionære står over for i dag: 1) At arbejderklassen er i defensPolitikken ind på arbejdspladserne i offensiven. 2) Eksistensen af en centristisk smågruppe, som dominerer scenen for de revolutionære, VS. 3) Opgaverne for en lille gruppe, Internationale Socialister i Danmark. Vi vil her kort præsentere de enkelte artikler.

Mod strømmen: Jason Meyler redegør for vores historiske tradition og argumenterer for, hvordan de revolutionære, i en situation med nedgang i klassekampen, manglende generalisering i kampene, opsplittethed og højredrejning, kan, med en selvstændig revolutionær organisation i ryggen, gå imod strømmen.

Frem mod et nyt 26. okt.: Her forklarer Jørgen Lund det revolutionære partis rolle med udgangspunkt i den revolutionære situation. Samtidig gøres op med 70’ernes partirolle-snak. Fra blot at se nødvendigheden, drejer det sig i dag om at opbygge det revolutionære parti.

Farvel til VS: For at føre diskussionerne om de revolutionæres opgaver i bund, har det været nødvendigt at kappe båndene til sumpen, VS. For at opbygge en ny organisation. Vi siger her farvel til VS.

VSU er også en centristisk organisation: VS nedkom sidste år mod et barn, VSU. Det ligner sin mor på en prik og arvede fuldstændigt VS’ egenskaber. Tom Christiansen og Ole Sloth Hansen argumenter i denne artikel for, at de revolutionære også må kappe båndene til VSU.

En revolutionær avis: Charlie Lywood argumenterer i denne artikel for, at IS skal have en revolutionær avis. Avisen skal være vores bindeled til virkeligheden, og en organisator og skoler af os selv og vores periferi.

Politikken ind på arbejdspladserne: At genopbygge lederskabet på arbejdspladserne i nedgangen må ses som en del af et politisk perspektiv. Vi bygger for opsvinget. Roger Cox argumenterer for, at genopbygningen af arbejdsplads-organiseringen ikke kan adskilles fra opbygningen af det revolutionære parti.

For et parti forankret i arbejderklassen: Hans Jørgen Vad rydder her op i begreberne ‘intervention’ og ‘forankring’, og præciserer, at der ingen kinesisk mur er imellem dem. Samtidig forklares, hvordan ‘forankring’ i FFLs forståelse er blevet til begravelse af de revolutionære.

Redaktionen 24. aug. 1984


Sidst opdateret 3.4.2015