Marxisme Online – Navne

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Født 27. aug 1770  –  Død 14. nov 1831

Betydelig tysk filosof af den objektive idealismes skole, det tyske bourgeoisis ideolog. Hegels historiske betydning ligger i hans dybtgående og alsidige udvikling af den idealistiske dialektik, som udgør en af den dialektiske materialismes teoretiske kilder. Ved kritisk bearbejdning af Hegels dialektiske metode opbyggede Marx, Engels og Lenin den materialistiske dialektik, som afspejler verdens og den menneskelige tænknings udvikling.
Af hans værker kan nævnes: Åndens Fænomenologi (1807), Logikkens Videnskab (1812-1816) og De Filosofiske Videnskabers Encyklopædi (1817).

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 240, 355, 363-66, 383, 451, 610, 649
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 96, 112, 120, 124, 128-29, 131, 317, 356, 370, 372, 374, 383-86, 388, 391, 393, 477, 496, 497, 499
Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 21, 25, 26, 28, 29, 57, 65, 76, 87, 110, 112, 114, 116, 118, 120

Links

MIA - Marxists Internet Archive (Deutsch)
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online