Marxisme Online – Navne

L. Martov

(Tsederbaum, J. O.)

Født 24. nov 1873  –  Død 4. apr 1923

Socialdemokrat, mensjevik. Deltog i den socialdemokratiske bevægelse siden begyndelsen af 1890’erne. Var i 1895 med til at oprette Kampforbundet Til Arbejderklassens Befrielse og blev i den forbindelse arresteret i 1896 og forvist for tre år til Turukhansk. I 1900 deltog Martov i forberedelsen af bladet Iskra og blev en af dets redaktører. På RSDAP’s 2. kongres 1903 stod han som mindretallets leder og var siden mensjevik. Under den første verdenskrig indtog han en centristisk position og deltog i internationalisternes konferencer i Zimmerwald og Kienthal. Efter februarrevolutionen 1917 ledede han en gruppe internationalistiske mensjevikker. Efter oktoberrevolutionen i skarp modsætning til sovjetstyret, emigrant i Berlin fra 1920.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Mensjevik. Deltog 1900 i udgivelsen af Iskra, medlem af redaktionen, efter RSDAP's 2. kongres (1903) en af mindretallets (mensjevikkernes) ledere. 1917 leder af de »mensjevikiske internationalister«. Efter oktoberrevolutionen modstander af sovjetstyret. Under verdenskrigen centrist. Emigrerede 1920 til Tyskland.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 40, 50, 226-228, 238
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 67, 141, 142, 145, 146, 300
Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 27, 70, 72

Links

Lunacharsky: Revolutionary Silhouettes
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online