Marxisme Online – Navne

Georges Clemenceau

Født 28. sep. 1841  –  Død 24. nov. 1929

Fransk politiker, leder af de radikales parti. 1906-1909 leder af den franske regering. Forsvarede storkapitalens interesser. Under 1. verdenskrig chauvinist. Gennemtvang som konseilpræsident og krigsminister 1917-1920 en hensynsløs samling om krigsførelsen med brutal undertrykkelse af fredspropagandaen. Sikrede på Versailles-konferencen 1919 strenge fredsbetingelser for Tyskland. Var med til at organisere blokade og militær intervention mod Sovjetrusland.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 13

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 128, 168, 276
Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 172, 174

Links

Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online