Marxisme Online – Navne

Charles Longuet

(Charles Félix César Longuet)

Født 14. feb. 1839  –  Død 5. aug. 1903

Aktiv i den franske arbejderbevægelse, proudhonist, journalist. 1866-1867 og 1871-1872 var han medlem af I Internationales generalråd og deltog i en række af Internationales kongresser. 1871 var han medlem af Pariserkommunen. Efter dennes nederlag emigrerede han til England, hvor han levede til 1880. Efter tilbagekomsten til Frankrig sluttede han sig til possibilisterne, en opportunistisk retning i Frankrigs Arbejderparti.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

Fremtrædende skikkelse i fransk arbejderbevægelse, skribent, proudhonist. 1866-1867 og 1871-1872 medlem af I Internationales generalråd. 1871 medlem af pariserkommunen.
Emigrerede til England efter pariserkommunens nederlag og levede der indtil 1880. Vendte tilbage til Frankrig, tilsluttede sig possibilisterne (opportunistisk strømning i Frankrigs Arbejderparti).

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Se også Jenny Longuet.

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 24
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 204

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

Kategori

Medlem af 1. Internationale, Deltager Pariserkommunen

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online