Marxisme Online – Navne

G. V. Plekhanov

(Georgij Valentinovitj Plekhanov)
(Beltov; Valentinov; Kamenskij)

Født 11. dec. 1856  –  Død 30. maj 1918

Se Georgij V. Plekhanov-arkivet

Materialistisk filosof, propagandist for marxismen i Rusland.
I 1875 kom han i forbindelse med narodnikkerne og sluttede sig til den revolutionære kamp. For at undgå tsarregimets forfølgelser flygtede han til udlandet, hvor han udviklede sig til marxist. I 1883 oprettede han den første russiske marxistiske organisation: Arbejdets Befrielse. I 1900 indtrådte han i avisen Iskras og tidsskriftet Sarjas redaktioner.
Efter det russiske socialdemokratis 2. kongres hældede han mod opportunismen og knyttede sig til mensjevikkerne. Under den første russiske revolution i 1905 indtog han i afgørende spørgsmål et mensjevikisk standpunkt, men ikke desto mindre vendte han sig i tiden derefter mod de forsøg på revision af marxismen, som hovedsagelig blev gjort af mensjevikkerne.
Under 1. verdenskrig indtog han et socialchauvinistisk standpunkt. Efter februarrevolutionen ledede han det yderste højre blandt de mensjevikiske forsvarstilhængere. Han tog afstand fra bolsjevismen og den socialistiske revolution, da han ikke regnede med, at Rusland var modent til socialismen; men han bekæmpede ikke det sovjetiske styre.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Materialistisk filosof, propagandist for marxismen i Rusland. Efter det russiske socialdemokratis 2. kongres (1903) mensjevik.
Under første verdenskrig socialchauvinist. Tog afstand fra bolsjevismen og den socialistiske revolution, men bekæmpede ikke det sovjetiske styre.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 61, 76, 127, 138, 139, 156, 196, 197, 206, 234
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 27, 61, 67, 83, 85, 98, 121-123, 154, 186, 199-200, 202
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 7, 19, 20, 23, 24, 31-33, 40, 43, 46, 58-60, 68, 76, 84-86, 105, 112, 114, 115, 126, 128-130, 141, 143-145, 147, 148, 150, 152-170, 173, 174, 176, 195-197, 199, 210
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 121, 135, 136
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 110, 125, 144, 156, 185, 211, 213, 214, 216
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 20, 23, 27, 33, 43, 45, 50, 63, 178, 181, 193, 196, 204, 209, 211
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 18, 24, 25, 30-32, 40, 48, 61-63, 67, 68, 71, 74, 77, 95, 98, 114, 130, 161, 168
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 23, 45, 46, 54, 58, 61, 67, 68, 70, 71, 92, 113, 137-139,162
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 11, 42, 51, 53, 57, 105-106, 120
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 104, 113, 114, 150, 162, 177
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 23, 61, 86, 91
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 115, 116
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 57

Links

Lunacharsky: Revolutionary Silhouettes
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online