Materialisme og Empiriokriticisme

Kritiske bemærkninger om en reaktionær filosofi

V. I. Lenin (1908)


Skrevet i februar-oktober 1908 i Genève og London. Udgivet i Moskva i maj 1909 af forlaget »Sveno«. For at slippe gennem censuren udsendtes bogen under pseudonymet Iljin. (Se også note 1.)

På dansk i flere udgaver. Her fra Forlaget Tiden, København 1970.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 7. feb. 2015.


Indhold

Forord til første udgave

Forord til anden udgave

I stedet for indledning.

Hvordan nogle »marxister« gendrev materialismen i 1908 og hvordan nogle idealister gjorde det i 1710

Kapitel I

Empiriokriticismens og den dialektiske materialismes erkendelsesteori. I

1. Sanseindtryk og komplekser af sanseindtryk

2. »Opdagelsen af verdenselementerne«

3 . Principialkoordination og »naiv realisme«

4. Eksisterede naturen før mennesket?

5. Tænker mennesket ved hjælp af hjernen?

6. Om Machs og Avenarius’ solipsisme

Kapitel II

Empiriokriticismens og den dialektiske materialismes erkendelsesteori. II

1. »Tingen i sig selv« eller V. Tjernov gendriver Friedrich Engels

2. Om »transcensus« eller V. Basarov »bearbejder« Engels

3. L. Feuerbach og J. Dietzgen om »tingen i sig selv«

4. Findes der en objektiv sandhed?

5. Absolut og relativ sandhed, eller den eklekticisme, A. Bogdanov har opdaget hos Engels

6. Praksis som kriterium i erkendelsesteorien

Kapitel III

Empiriokriticismens og den dialektiske materialismes erkendelsesteori. III

1. Hvad er materie? Hvad er erfaring?

2. Plekhanovs fejl vedrørende begrebet »erfaring«

3. Om kausalitet og nødvendighed i naturen

4. »Princippet tænkningens økonomi« og spørgsmålet om »verdens enhed«

5. Rum og tid

6. Frihed og nødvendighed

Kapitel IV

De filosofiske idealister som empiriokriticismens kampfæller og arvtagere

1. Kritikken af kantianismen fra venstre og højre

2. Hvordan »empiriosymbolisten« Jusjkevitj gjorde sig lystig over »empiriokritikeren« Tjernov

3. Immanensfilosofferne som Machs og Avenarius’ medkæmpere

4. Hvad udvikler empiriokriticismen sig til?

5. A. Bogdanovs »empiriomonisme«

6. »Symbolteorien« (eller hieroglyfferne) og kritikken af Helmholtz

7. Om to slags kritik af Dühring

8. Hvordan kan de reaktionære filosoffer synes om J. Dietzgen?

Kapitel V

Den nyeste revolution i naturvidenskaben og den filosofiske materialisme

1. Den moderne fysiks krise

2. »Materien er forsvundet«

3. Er bevægelse uden materie tænkelig?

4. De to retninger i den moderne fysik og den engelske spiritualisme

5. De to retninger i den moderne fysik og den tyske idealisme

6. De to retninger i den moderne fysik og den franske fideisme

7. En russisk »fysisk idealist«

8. Den »fysiske« idealismes væsen og betydning

Kapitel VI

Empiriokriticismen og den historiske materialisme

1. De tyske empiriokritikeres ekskursioner i samfundsvidenskabernes område

2. Hvordan Bogdanov korrigerer og »videreudvikler« Marx

3. Om de Suvorov’ske »grundlag for den sociale filosofi«

4. Partier i filosofien og filosofiske dummepetere

5. Ernst Haeckel og Ernst Mach

Afslutning

Tilføjelse til § I, kapitel IV.
Fra hvilken side kritiserede N. G. Tjernysjevskij kantianismen?

Noter

Sagregister


Sidst opdateret 7.2.2015