Karl Marx: Kapitalen

Kritik af den politiske økonomi

1. bog: Kapitalens produktionsproces

Redaktion og indledning: Johs. Witt-Hansen

Rhodos, København 1970

 


Hermed påbegynder vi offentliggørelsen på WWW af 1. bind af Marx' hovedværk – Kapitalen.

Bind 1 blev udgivet på tysk i 1867, men først udgivet på dansk i 1970 af forlaget Rhodos. Bind 1 fylder i den danske udgave 4 bøger, bind 2 fylder 2 bøger, bind 3 fylder 4 bøger; desuden er der et registerbind – altså 11 bøger på i alt godt 3.000 sider.

Bind 1 fylder alene knapt 1100 sider, så det vil tage et godt stykke tid, inden den bliver klar. De enkelte kapitler vil af hensyn til download blive delt op, så ingen af web-siderne overstiger 100 kB.

Foreløbig er kun kapitel 1 klar.

Se evt. også den udvidede indholdsfortegnelse.


 

Indhold

Indledning og forord

Første afsnit: Vare og Penge

Kapitel 1: Varen   [ 1. del ]   [ 2. del ]
Kapitel 2: Udvekslingsprocessen
Kapitel 3: Pengene eller varecirkulationen

Andet afsnit: Forvandlingen af penge til kapital

Kapitel 4: Forvandling af penge til kapital

Tredje afsnit: Produktionen af den absolutte merværdi

Kapitel 5: Arbejdsprocessen og værdiøgningsprocessen
Kapitel 6: Konstant kapital og variabel kapital
Kapitel 7: Merværdiraten
Kapitel 8: Arbejdsdagen
Kapitel 9: Merværdiraten og merværdimængden

Fjerde afsnit: Produktionen af den relative merværdi

Kapitel 10: Begrebet af den relative merværdi
Kapitel 11: Kooperation
Kapitel 12: Arbejdsdeling og manufaktur
Kapitel 13: Maskiner og storindustri

Femte afsnit: Produktionen af den absolutte og relative merværdi

Kapitel 14: Absolut og relativ merværdi
Kapitel 15: Ændringer i størrelsen af priser på arbejdskraft og merværdi
Kapitel 16: Forskellige formler for merværdiraten

Sjette afsnit: Arbejdslønnen

Kapitel 17: Forvandling af arbejdskraftens værdi resp. pris til arbejdsløn
Kapitel 18: Timelønnen
Kapitel 19: Akkordløn og stykbetaling
Kapitel 20: Nationale forskelle i arbejdslønnen

Syvende afsnit: Kapitalens akkumulationsproces

Kapitel 21: Simpel reproduktion
Kapitel 22: Forvandling af merværdi til kapital
Kapitel 23: Den generelle lov for den kapitalistiske akkumulation
Kapitel 24: Den såkaldte oprindelige akkumulation
Kapitel 25: Den moderne koloniseringsteori

 


Sidst opdateret 4.6.00