Den proletariske revolution og renegaten Kautsky

Vladimir Lenin (1918)

 

Tillæg I
Teser om den Konstituerende Forsamling

[Er trykt særskilt [75] i bind 10 – se: Teser om den Konstituerende Forsamling.]

 

Noter

75. Se denne udgaves bind 10, s. 66-70.


Sidst opdateret 1.1.2009