Kampen om Trotskij

Marie Nielsen (1936)


Pjecen er udgivet 1937 på Frem Forlag. Genudgivet oktober 1972 af Revolutionære Socialisters Forbund.
Genudgivelsens forord er udeladt her.


 

Marie Nielsen skrev denne pjece i 1936 på baggrund af den første Moskva-proces – den første af en række skueprocesser, som fra 1936-38 fuldbyrdede Stalin-regimets nedkæmpning af enhver politisk modstand.

Men pjecen handler om nogle af de første kampe i 1923-24. På det tidspunkt var debatten endnu – delvis – offentlig, selv om oppositionen i høj grad blev nægtet adgang til medierne.

Marie Nielsens ærinde er at lade oppositionen mod den herskende klike komme til orde. For hende handlede striden ikke om interne russiske forhold, men om noget meget mere grundlæggende:

“... kernen i striden er det voldsomste sammenstød mellem den stalinistiske og nationalistiske teori: socialismen er gennemførlig i et land, og trotskisternes fastholden ved den marxistiske teori: socialismens fulde gennemførelse afhænger af den sociale verdensrevolution, i det mindste den sociale revolutions sejr i de vigtigste lande. Af Trotskij er denne teori formet i slagordet: den permanente revolution.”

Marie Nielsen blev 3 gange ekskluderet fra Danmarks Kommunistiske Parti for sin fastholden ved marxistiske standpunkter – senest i 1936.

Hendes pjece viser, at også i Danmark var der folk, som holdt fast i det grundlæggende i marxismen, at "Arbejderklassens befrielse er dens eget værk" – socialismen kan ikke gennemføres fra oven pr. dekret eller gennem parlamentariske studehandler.

Se også Marie Nielsen: Revolution, der er en større samling af hendes artikler – udvalgt og kommenteret af Morten Thing. Til artikelsamlingen har Morten Thing skrevet en kort biografi over Marie Nielsens liv.

 

Kampen om Trotskij

Indledning
Partikrisen 1923
Den nye kurs
Årsagerne til den økonomiske krise 1923
Den 13. partikongres
Trotskij på den 13. partikongres
Faren for bureaukratisering af partiet
Spørgsmålet om generationerne
Fraktioner og grupperinger
Spørgsmålet om den økonomiske plan
Om vildfarelser


Sidst opdateret 26.11.2008