Massestrejke, parti og fagforeninger

Rosa Luxemburg (1906)

 


Oversat af Toni Liversage fra tysk efter Luxemburg: Gesammelte Werke 1-5, Berlin 1970-75.

Fra Rosa Luxemburg: Politiske skrifter. Et udvalg. Oversat og kommenteret af Toni Liversage, s. 114-205. Forlaget Tiderne Skifter, København 1976

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, feb. 1997


 

[ Rosa Luxemburg ] Baggrunden for denne pjece er revolutionen i Rusland i 1905 – også kaldet generalprøven på revolutionen i 1917. Arbejderne organiserede sig i arbejderråd (på russisk sovjetter) – en helt ny og demokratisk organisering, som skulle blive gentaget masser af gange senere gennem dette århundrede.

Revolutionen tvang revolutionære som Trotskij og Lenin til at revurdere og udvikle deres opfattelse af den kommende revolution. Trotskij gennem sin teori om "Den permanente revolution", Lenin gennem sin opfattelse af, hvordan et revolutionært parti skulle forholde sig til arbejderklassen som helhed.

Dette tema er også emnet for Luxemburgs pjece. I pjecen angriber hun de ledende tyske socialdemokraters opfattelse af, at strejker er noget, man kan skrue op og ned for afhængig af den parlamentariske situation. I stedet pegede hun på, at massestrejkerne har deres egen dynamik, som kan feje den ophobede konservatisme i socialdemokratiske organisationer til side. Ligeledes gør hun op med den socialdemokratiske skelnen mellem økonomisk og politisk kamp.

I modsætning til Lenin drog hun dog ikke den konsekvens, at revolutionære socialister må organisere sig uafhængigt af de reformistiske socialdemokrater.

 

Indhold

1. Den russiske revolution, anarkismen og generalstrejken

2. Spekulationer i massestrejke

3. Massestrejkens udvikling i Rusland

4. Politisk og økonomisk kamp

5. Kan de russiske arbejderes erfaringer bruges i Tyskland?

6. Massestrejken og fagforeningerne

7. Massestrejkens rolle i revolutionen

8. Nødvendigt med aktionsenhed mellem fagforeninger og parti

Noter
 

(Kapiteloverskrifterne eksisterer ikke i Luxemburgs manuskript, men er tilføjet her for at lette orienteringen i teksten.)

 


Sidst opdateret 11.5.2006