Arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes 4. alrussiske sovjetkongres 14-16. marts 1918

Udkast til resolution i anledning af Wilsons henvendelse

Vladimir Lenin (14. mar. 1918)


Skrevet 14. marts, 1918. [1]

Oversat til dansk af Knud-Aage Lauridsen.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 10, s. 187, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 30. dec. 2008


Kongressen udtrykker sin taknemmelighed over for det amerikanske folk og først og fremmest de arbejdende og udbyttede klasser i de Nordamerikanske Forenede Stater i anledning af, at præsident Wilson har udtrykt sin medfølelse med det russiske folk gennem sovjetkongressen i en tid, hvor den socialistiske sovjetrepublik gennemlever hårde prøvelser.

Den Russiske Sovjetrepublik, der nu er blevet et neutralt land, benytter henvendelsen fra præsident Wilson til at overbringe alle folk, der forbløder og lider under den imperialistiske krigs rædsler, sin varmeste medfølelse og faste overbevisning om, at den lykkelige tid er nær, hvor de arbejdende masser i alle bourgeoisiets lande vil styrte det kapitalistiske åg og etablere et socialistisk samfundssystem, det eneste der formår at sikre en varig fred samt kultur og velstand for alle arbejdende.

Noter

1. Resolutionsudkastet blev skrevet som svar på en henvendelse fra præsident Wilson, hvori han hyklerisk udtrykte medfølelse med det russiske folk i forbindelse med den tyske besættelse af Østersøområdet, Ukraine og Rusland og dermed søgte at øve indflydelse på kongressen for at hindre Sovjetrusland i at ratificere fredstraktaten med Tyskland.

Resolutionsudkastet blev oplæst af Sverdlov og godkendt af kongressen. – S. 187.


Sidst opdateret 30.12.2008