1.maj 1945 DKP udtalelse

Land og Folk, 1. maj 1945


Afskriften er foretaget af Billy Sørensen, nov. 2007.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 26. nov. 2007.


For sjette gang fejrer den internationale arbejderklasse 1.maj igen under den nazistiske røverkrig.

Krigens byrder hviler nu tungere på folkene end nogen sinde. Den nazistiske terror raser med uformindsket kraft i de besatte områder. I de befriede lande, der er ødelagt og plyndret af tyskerne, må de overlevende fra det nazistiske rædelsherredømme friste en tilværelse under de største savn i de afbrændte huse og de ødelagt byers Ruiner, Og overalt i verden er forholdene blevet strengere på grund af den krævende krig.

Alligevel fejrer arbejderklassen komme til at spille den største Rolle. Overalt i de for frihed kæmpende lande har arbejderklassen vist sig som nationens kærne. Dens indsats har været afgørende for nationens liv eller død. Som i krig således også i fred, arbejderklassen må være med. Udenom den skabes ingen varig krig, virkelig frihed eller økonomisk tryghed. Derfor må arbejderbevægelsen være med ved fredens organisering, og der skal tages hensyn til dens kamp og mål.

Overalt i landet udvider og forstærker arbejderne den enhed, der bliv vundet i kampen mod ydre og indre fjender og dom fortsat er bydende nødvendig for de kommende opgavers løsning. Nationalt har denne enhed allerede haft den største betydning. Arbejderklassen har i nogen lande fået den førende plads, som den tilkommer. Internationalt er enheden også på vej. Den faglige kongres i London var en stor sejr for enheden og forløberen for en stor og mægtig faglig arbejderinternationale.

Danmark venter endnu på befrielse på denne majdag. Men længe vil det ikke vare, før singalet for tyskernes fordrivelse lyder. Det må det danske folk forberede sig på og have alt klart til den indsats, der kræves.

Også overgangs og efterkrigstiden må forberedes. Alt må gøres jkar tuk realisering af frihedsrådets program om afstraffelse af landsforrædere, erstatning til patrioter m.m. Men desuden må en række andre spørgsmål løses samtidig. Demokratiet skal sikres. Nazipartiet skal forbrydes, og alle nazister renses ud af offentlig administration. Krigsformuer skal indkasseres. Folkets forsyning må livsfornødenheder må sikres. Spekulanters og monopolisters magt skal brydes gennem nationalisering af udenrigshandelen, banker, forsikringsselskaber og andre monopolagtige virksomheder. Samfundet skal have kontrol mod investering og produktion, med priser og avancer og sørge for en mere retfærdig fordeling af varerne. Arbejderne må have erstatning for krigstidens uret, tjenestemandloven skal revideres og alders og indvalinderenten forhøjes. Arbejde eller fuld dækning for arbejderstab må gives til alle. Social nedsærkringen skal ophæves, den tvungne viksgift afskaffese og arbejdernes strejkeret genindføres.

Denne politik svarer til arbejdernes tarv og er mulig at gennemføre. Der kræves blot at arbejderne står sammen. Derfor er majdagens vigtigste bud: Arbejderklassens enhed! ...Den prakiske enhed fra frihedskmapen må bevares og føres vider.ENden, der skirede Danmark anerkendelse ude i verden, vil også sikre, at Danmark bliver et virkeligt folkets Danmark.

Idet vi oprfordrer arbejderne til at fejre majdagen i denne ånd for frihed, fred og frmskidt, sender vi vor hilsen til de kæmpende folk i alle lande. En særlig hilsen sender vi alle patrioter, der vansmægter i de tyske fangehuller, og til de pårørende til nazismenes ofre.

Leve folkenes frihedskamp!
Leve sovjetunionene og de andre demokratiske nationer!
Leve arbejderklassens enhed!
Leve første maj!
Leve Danmark!

Danmarks kommunistiske parti
Centralkomiteen


Sidst opdateret 3.4.2015