Marx/Engels: Breve

Engels til Philip van Patten (udkast)

18. april 1883


Fra Marx/Engels/Lenin: Om det kommunistiske samfund. Taler og artikler, Progres/Moskva, Sputnik/København 1981, s 86.

Oversat af Henriette Møller fra tysk efter Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 2. udgave, Dietz Verlag, Berlin 1974, Bd. 36, S. 11.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 4. dec. 2008.


London, 18. april 1883.

... Siden 1845 har Marx og jeg haft den opfattelse, at slutresultatet af den fremtidige proletariske revolution vil være en gradvis opløsning og sluttelig en forsvinden af den politiske organisation, der betegnes med navnet staten, en organisation, hvis formål altid har været ved hjælp af væbnet magt at sikre, at det besiddende mindretal kunne undertrykke det arbejdende flertal økonomisk. Når det besiddende mindretal forsvinder, forsvinder også nødvendigheden af at råde over en væbnet undertrykkelses- eller statsmagt. Samtidig har det altid været vor opfattelse, at arbejderklassen for at nå frem til dette og de andre langt vigtigere mål for den fremtidige sociale revolution først må sætte sig i besiddelse af statens organiserede politiske magt og med dens hjælp knuse kapitalistklassens modstand og organisere samfundet på et nyt grundlag. Dette blev allerede fastslået 1847 i Det Kommunistiske Manifest, kapitel II, slutningen ...


Sidst opdateret 4.12.2008