Det russiske socialdemokratis organisationsspørgsmål

Rosa Luxemburg (1904)


Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie, i Die Neue Zeit (Stuttgart), 22. Jg. 1903/04, Zweiter Band, I: S.484-492; II: S.529-535.
Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke, Bd.1, 2. Halbbd., Berlin 1979, S.422-446.

Fra Rosa Luxemburg: Politiske skrifter. Et udvalg. Oversat og kommenteret af Toni Liversage, s. 89-113. Forlaget Tiderne Skifter, København 1976.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 29. jun. 2008


Læs hele teksten


Sidst opdateret 29.6.2008