Socialreform eller Revolution?

Rosa Luxemburg (1899)

Noter

 
 

NOTE TIL FORORDET

Skriftet "Socialreform eller Revolution?" foreligger i to forskellige udgaver, bearbejdet af forfatterinden selv, den ene fra 1899, den anden fra 1908. I enkeltheder afviger de fra hinanden, hovedsagelig på to punkter. I anden udgave er der foretaget forskellige ændringer, der har baggrund i nye, praktiske erfaringer, som f.eks. i spørgsmålet om den økonomiske krise. I anden udgave blev også udeladt alle de steder, hvor der forlanges eksklusion af reformisterne, eller hvor der spilles på dette tema. Da RL 10 år efter starten på debatten om Bernstein, og efter at opportunisterne havde erobret de vigtigste positioner i partiet, genudgav pjecen, havde dette eksklusionskrav mistet enhver mening.

Til grund for nærværende udgave ligger 1. version af pjecen. De senere udeladelser er markeret med parenteser [ ]. Tilføjelser til pjecens 2. udgave er forsynet med anmærkninger. Stilistiske forbedringer og mindre omarbejdelser i 2. udgave er dog uden videre medtaget.

 


I WWW-udgaven er noterne anbragt sammen med de afsnit, de hører til.

Luxemburgs egne noter er nummereret med tal (1, 2, 3 …), mens oversætterens noter (der især angiver forskelle mellem 1. og 2. udgave) er markeret med stjerner (*, **, …).

 


Sidst opdateret 11.5.2006