Til vore rødarmister

Vladimir Lenin (19. okt. 1919)


Nedenstående artikel hører tidsmæssigt til denne udgaves bd. 13. Den blev første gang trykt i tidsskriftet Krasnoarmejets nr. 10-15, oktober 1919.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 16, s. 27, Forlaget Tiden, København 1989.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 17. dec. 2008


Kammerater rødarmister! Tsarens generaler – Judenitj i nord og Denikin i syd – anspænder endnu engang alle kræfter for at besejre sovjetmagten, for at genrejse tsarens, godsejernes og kapitalisternes magt.

Vi ved, hvordan det endte med Koltjaks forsøg på det samme. Det var ikke længe, han kunne bedrage Urals arbejdere og Sibiriens bønder. Da de havde opdaget bedrageriet, da de havde mærket de uafladelige voldshandlinger, mishandlinger og plyndringer fra officerernes – godsejersønnernes og kapitalistyngelens – side, hjalp Urals arbejdere og Sibiriens bønder vor Røde Hær med at slå Koltjak ned. Orenburg-kosakkerne gik direkte over på sovjetmagtens side.

Derfor nærer vi en fast forvisning om at sejre over Judenitj og Denikin. Det vil ikke lykkes dem at genrejse tsarens og godsejernes magt. Det vil aldrig ske! Bønderne rejser sig allerede i ryggen på Denikin. I Kaukasus luer opstandens klare flammer mod Denikin. Kuban-kosakkerne knurrer og rører på sig, harmfulde over Denikins voldshandlinger og plyndring til fordel for godsejerne og englænderne.

Lad os da stå fast, kammerater rødarmister! Arbejderne og bønderne stiller sig mere og mere endrægtigt, mere og mere bevidst, mere og mere beslutsomt på sovjetmagtens side.

Fremad kammerater rødarmister! I kamp for arbejder- og bondemagten, mod godsejerne, mod tsarens generaler! Sejren vil følge os!

 

19. oktober 1919

N. Lenin


Sidst opdateret 17.12.2008