Brev til Petrograds arbejdere om hjælp til østfronten

Vladimir Lenin (12. apr. 1919)


Skrevet 10. april 1919. Trykt i bladet Petrograds Pravda nr. 81, 12. april 1919.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 11, s. 271, Forlaget Tiden, København 1983.

Oversat til dansk af Gelius Lund.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 30. dec. 2009


Til kammeraterne, arbejderne i Petrograd.

Kammerater! Stillingen på østfronten har forværret sig stærkt. I dag har Koltjak besat Votkinskij værket, Bugulma er ved at falde; Koltjak rykker øjensynligt længere frem.

Faren er overhængende.

Vi tager i dag i Folkekommissærernes Råd en række ekstraordinære skridt til at hjælpe østfronten og iværksætter en forstærket agitation.

Vi beder Petrograds arbejdere om at bringe alle på benene, at mobilisere alle kræfter til hjælp for østfronten.

Dér vil arbejdersoldaterne kunne brødføde sig selv og kunne hjælpe deres familier med levnedsmiddelpakker. Men hovedsagen er, at dér afgøres revolutionens skæbne.

Når vi har sejret dér, kan vi gøre ende på krigen, thi de hvide vil ikke få yderligere hjælp fra udlandet. Sydpå er vi sejren nær. Vi kan ikke tage styrker bort fra syden, før vi har sejret fuldstændigt dér.

Derfor til hjælp på østfronten!

Såvel sovjetten som fagforbundene må anspænde alle kræfter, få alle på benene, hjælpe østfronten på enhver måde.

Kammerater, jeg er sikker på, at Petrograds arbejdere vil give hele Rusland et eksempel.

Med kommunistisk hilsen
Lenin.
Moskva, den 10. april 1919.


Sidst opdateret 31.12.2009