Hvad er sovjetmagt?

Vladimir Lenin (mar. 1919)


Tale optaget på grammofonplade. [1] Indtalt i slutningen af marts 1919.

Fra pjecen Lenin: Til befolkningen. Om “demokrati” og diktatur. Hvad er sovjetmagt?, Forlaget Oktober, København, u.å, s. 14-15.

Se også engelsk udgave.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 9. dec. 2008


Hvad er sovjetmagt? Hvori består denne nye magts væsen, som man ikke vil eller ikke kan forstå endnu i de fleste lande? Dens væsen, som udøver stadig større og større tiltrækningskraft på alle landes arbejdere, består i, at det tidligere var rigmænd eller kapitalister, som i alle forhold styrede staten, medens staten nu for første gang, og i bredt omfang, styres af netop de klasser, som kapitalismen undertrykkede. Selv i den mest demokratiske, selv i den frieste republik, styres staten, så længe kapitalens herredømme består, så længe jorden forbliver privatejendom, altid af en lille minoritet, som for ni tiendedeles vedkommende er hentet fra kapitalisterne eller fra rigmænd.

For første gang i verden er statsmagten hos os i Rusland blevet opbygget på en sådan måde, at kun arbejderne, kun de arbejdende bønder, med udelukkelse af udbytterne, udgør masseorganisationer – sovjetter, og til disse sovjetter er hele statsmagten overladt. Det er årsagen til, at hvordan end bourgeoisiets repræsentanter i alle lande bagtaler Rusland, så er ordet “sovjet” overalt i verden, ikke blot blevet forståeligt, men også populært, elsket af arbejderne, af hele det arbejdende folk. Og det er grunden til at sovjetmagten, hvordan end kommunismens tilhængere forfølges i de forskellige lande, nødvendigvis, uundgåeligt og indenfor en nær fremtid vil sejre i hele verden. Vi er os klart bevidste, at der endnu findes mange brist i organisationen af sovjetmagten hos os. Sovjetmagten er ingen vidunderlig talisman. Den afskaffer ikke straks fortidens fejl, analfabetismen, det lave kulturniveau, følgerne af krigens rasen, følgerne af røverkapitalismen. Men i stedet giver den mulighed for at overgå til socialismen. Den giver dem, som var undertrykte, mulighed for at rejse sig og selv mere og mere overtage hele ledelsen af staten, hele ledelsen af økonomien, hele ledelsen at produktionen.

Sovjetmagten er den vej til socialismen, som blev fundet af de arbejdende masser, og er derfor sand – og derfor uovervindelig.

Noter

1. Optagelsen af Lenins taler på grammofonplader blev organiseret af Centropress (Den alrussiske centrale eksekutivkomites centralagentur for levering og spredning af pressemeddelelser). I årene 1919-21 optoges 13 af Lenins taler på grammofonplader.


Sidst opdateret 9.12.2008