Tale på »Den Røde Officers Dag«

Vladimir Lenin (24. november 1918)


Trykt i bladet Isvestija TsiK nr. 258, 26. november 1918.

Oversat til dansk af Anne Lund.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 11, s. 112, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 25. nov. 2012


Jeg bringer jer en hilsen på folkekommissærernes vegne, sagde Lenin. – Når jeg tænker på vor hærs og vore røde officerers opgaver, kommer jeg til at mindes en tildragelse, jeg for nylig var vidne til, i en jernbanevogn på Finlandsbanen.

Jeg lagde mærke til, at de rejsende smilede ad noget, mens de hørte på en gammel kone, og bad dem oversætte hendes ord for mig. Finnekonen sammenlignede fortidens soldater med de revolutionære og sagde, at de første forsvarede bourgeoisiets og godsejernes interesser, mens de sidste forsvarer fattigfolk. »Forhen måtte den fattige lide hårdt for hver kæp han tog uden tilladelse, men hvis man nu møder en soldat i skoven,« sagde den gamle kone, »hjælper han dig såmænd med at bære et knippe brænde væk.« »Nu behøver man ikke længere at være bange for en mand med gevær,« sagde hun.

Jeg tror, fortsatte Lenin, at man vanskeligt kan forestille sig en større hyldest til den røde hær.

Videre sagde Lenin, at det gamle befalingsmandskorps fortrinsvis bestod af forkælede og fordærvede kapitalist-sønner, som intet fællesskab havde med den menige soldat. Derfor skal vi nu, hvor vi opbygger den nye hær, kun hente befalingsmændene fra folket. Kun røde officerer vil have autoritet blandt soldaterne og vil forstå at styrke socialismen i vor hær. En sådan hær vil være uovervindelig.


Sidst opdateret 25.11.2012