Til alle guvernements-og kredssovjetter

Jakov Sverdlov og Vladimir Lenin (2. juni 1918)


Instruktionen er trykt første gang i Pravda nr. 54, 23. februar 1942.

Oversat til dansk af Anne Lund.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 11, s. 78-79, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 25. nov. 2012.


Fremgangsmåden i tilfælde af, at fjenden angriber den russiske socialistiske føderative sovjetrepublik, der har bevist sin faste vilje til fred. (Instruktion til alle lokale sovjetter og til hele befolkningen.)

I Ukraine er det ofte hændt, at bønderne og arbejderne modsatte sig bortførelse eller tilintetgørelse af ejendom, idet de håbede på at kunne bevare den for sig selv. De måtte lide hårdt derfor. De ubudne fremmede bemægtigede sig alt: korn, kvæg, kul, metaller, maskiner, og førte det med sig. Ukraines eksempel må tjene til skræk og advarsel for hele Rusland.

Forsøger fjenden derfor at gå over til angreb, er det den lokale befolknings pligt under ledelse af dens sovjetter at overholde følgende befaling på det strengeste:

Først og fremmest føres de militære lagre bort. Alt, hvad der ikke bliver ført bort, sættes i brand eller sprænges.

Korn og mel fjernes eller graves ned. Hvad der ikke kan graves ned, tilintetgøres.

Kvæget drives bort.

Maskinerne evakueres, samlet eller demonteret. Hvis man ikke kan fjerne dem, skal de ødelægges.

Uflyttelige metaller graves ned.

Lokomotiver og jernbanevogne sendes bagud. Skinnerne demonteres.

Broerne mineres og sprænges.

Skove og kornarealer i fjendens ryg sættes i brand.

Af al kraft og med alle midler skal fjendens fremrykning besværliggøres. Baghold tilrettelægges. Anvend skydevåben eller koldt stål.

Beskyt jeres bagland. Og til dette formål – skyd samtlige spioner, provokatører, hvidgardister, kontrarevolutionære forrædere, som yder fjenden direkte eller indirekte bistand.

J. Sverdlov.
Formand for den Alrussiske Centraleksekutivkomité.

V. Uljanov (Lenin).
Formand for Folkekommissærernes Råd.
2. juni 1918.


Sidst opdateret 27.11.2012