Bemærkninger til forslag til regulativ for ledelsen af nationaliserede virksomheder

Vladimir Lenin (2. juni 1918)


Skrevet den 2. juni 1918. [1] Trykt første gang i 1959 i Leninskij Sbornik, bd. 36.

Oversat til dansk af Anne Lund.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 11, s. 36, Forlaget Tiden, København 1983.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 25. nov. 2012.


Kommunisme kræver og forudsætter den højeste centralisering af storproduktion i hele landet. Derfor må der ubetinget gives det fællesrussiske centrum ret til direkte at underlægge sig alle virksomheder inden for en given branche. Distriktscentrene tilrettelægger deres funktioner afhængigt af lokale, sædvanemæssige og andre forhold i overensstemmelse med de fra centrum udstedte generelle produktionsanvisninger og beslutninger.

At fratage det alrussiske centrum retten til direkte at underlægge sig alle virksomheder inden for en given branche i alle egne af landet, sådan som det fremgår af udvalgets forslag, vil det være anarkosyndikalisme på distriktsplan og ikke kommunisme.

Noter

1. Det øverste samfundsøkonomiske råd havde udarbejdet et forslag til regulativ for ledelsen af nationaliserede virksomheder til behandling af de samfundsøkonomiske råds 1. alrussiske kongres. I kongressens udvalg for organisering af produktionen vedtoges imidlertid under pres fra »venstre«-kommunister et forslag til regulativ, som stred mod partiets og regeringens politik.

Lenin foreslog, at udvalgets indstilling behandledes af en særlig forligskommission. Med udgangspunkt i Lenins bemærkninger omarbejdede kommissionen udvalgets forslag, og i den udformning regulativet derved fik, vedtoges det af kongressen mod »venstre«-kommunisternes stemmer. – S. 36.


Sidst opdateret 27.11.2012